Hvordan kan bygningsdata bidrage til den grønne omstilling?

11. oktober 2019, 9:30 - 15:00

Kom med til workshop hos Energistyrelsen fredag d. 11. oktober og bliv klogere på, hvordan bygningsdata kan bidrage til den grønne omstilling.

På dagen vil Energistyrelsen præsentere deres indsats på data- og digitaliseringsområdet, og deres ideer til hvordan forbrugsdata kan bidrage til den grønne omstilling. Du vil også få mulighed for at bidrage med dine betragtninger og komme med anbefalinger til Energistyrelsen om, hvordan data om vores bygninger bedst kan fremmes.

Samtidig vil du få lejlighed til at høre andre nøgleaktører på området, som vil give deres perspektiver på, hvordan data kan være med til at reducere energiforbruget i vores bygninger.

Målgruppen for workshoppen er bygningsejere både offentlige & private, leverandører af databaserede løsninger i bygninger, rådgivere, forsyningsselskaber og videninstitutioner.

Tilmeld dig workshoppen her og læs mere om programmet i det nedenstående. 

9.30

Ankomst og morgenmad

 

Velkomst og præsentation
/ved Stig Uffe Pedersen, Vicedirektør i energistyrelsen 

  Hvordan kan data om bygninger bidrage til vækst og grøn omstilling i Danmark?
/Ved Claus Madsen fra det grønne vækstteam
 
  Hvordan kan kommuner, leverandører, vidensinstitutioner og organisationer bidrage til denne dagsorden?
Panel ved:
  • Lars Andersen, Development Manager, IoT, NCC
  • Claus Madsen, CEO, ABB samt deltager I det grønne vækstteam
  • Hanne Lind Mortensen, Kontorchef, Energistyrelsen
  • Thomas Skaarup Østergaard, Sekretær for Intelligent Energis energieffektiviseringsindsats
  • Henrik Madsen, Professor/Sektionsleder, DTU
  • Mads Bo Bojesen, Centerchef, Center for Ejendomme, Ballerup Kommune

12:00  

Frokost

  Workshop:
Udfordringer og betragtninger mht. til hvordan digitalisering, datakommunikation, databehandling og analyse kan fremme energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger. Hvad er barriererne?  Hvordan skal vi i fremtiden arbejde med data? Hvilke anbefalinger kan vi komme med til nationale initiativer, der kan understøtte denne dagsorden?
 
 Workshoppen inddeles i følgende tre spor:
  • Brugere af bygningerne, herunder kommuner, bygningsejere, beboere
  • Udviklere af løsninger, herunder IoT og AI virksomheder og rådgivere.
  • Vidensaktører, herunder universiteter og GTS organisationer
  Præsentation og diskussion med paneldeltagerne
 
  Hvad skal der ske nu?
/Ved Hanne Lind Mortensen Energistyrelsen
 
15.00 Afslutning