(12/04) Energirigtige byggeplaner og optimering af energiforbruget

12. april 2018, kl. 16:45-21:00

IDA BYGNINGEN Kalvebodbrygge 31-33 i København 
På dette gå-hjem-møde, skal vi høre om betydningen at medtage "optimering af energi og indeklimaet", ved opstarten af et byggeprojekt som man senere ved brugen vil tjene hjem, med tilfredse brugere og minimering af energiforbruget.
Når udgifterne til f.eks. kontordomicilerne er energi- og bæredygtighedsoptimeret, kan disse udgifter ofte udgøre en tredjedel af den samlede investering. Fordelen vil så være at projektet er fremtidsrettet til nye moderne energitiltag og bygningsautomatik.

 

Program:

Kl. 16:45  Kaffe/te

Kl. 17:00  Indledning ved IDA Byg Sj. v/ Keld Olsen og gennemgang af programmet

Kl. 17:05  "Naturlig køling og ventilation via diffus loftindblæsning og termoaktive konstruktioner" er tildelt ELFORSK Prisen 2017 v/ Per Meiselberg, Aalborg Universitet

Kl. 17:35  Metoder til energirenovering af enfamilieshuse v/ Matilde Grøn Bjørneboe, DTU Byg / Energistyrelsen

Kl. 18:00  Projekt og arbejde med energioptimering hos Scanenergi v/ Jesper Kirkegaard, Scanenergi

Kl. 18:45  Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl.  19:15  Det nyeste inden for ventilationskomponenter/styring v/ Martin Karlsen og Jesper Nystrup, Lindab

Kl.  20:00 Nye lyskilder og styring v/ Fillips

Kl.  20:45  Tak for i dag

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.


Nærmere uddybning af programmet:

"Naturlig køling og ventilation via diffus loftindblæsning og termoaktive konstruktioner" er tildelt ELFORSK Prisen 2017 v/ Per Meiselberg, Aalborg Universitet

Moderne lavenergi-kontorbyggeri er meget velisolereret og lufttæt, hvilket har resulteret i et stort behov for køling i brugstiden hele året rundt. I mange kontorbygninger bruges mekanisk ventilation og frikøling med udeluft til at tilvejebringe den nødvendige køleydelse. Men for at undgå træk i opholdszonen må udeluften i vinterperioden opvarmes enten via varmegenvinding eller direkte opvarmning, hvilket reducerer luftens køleydelse og øger luftmængden betragteligt. Dette resulterer i at både elforbruget til lufttransport og anlægsinvesteringen er betydeligt større end nødvendig.
Den bærende ide har været, at energiforbruget til ventilation og køling kan reduceres med mere end 90%, hvis der udvikles en ny teknologisk løsning, der anvender naturlig ventilation i kombination med luftindblæsning gennem et diffust loft. Der er udviklet en design guide, der kan anvendes i forbindelse med projektering af løsningen.
Projektet blev tildelt Elforskprisen 2017 og er gennemført i tæt samarbejde mellem virksomhederne WindowMaster A/S, Troldtekt A/S og Aalborg Universitet.
 

Metoder til energirenovering af enfamilieshuse v/ Matilde Grøn Bjørneboe, DTU Byg / Energistyrelsen

 

Projekt og arbejde med energioptimering hos Scanenergi v/ Jesper Kirkegaard, Scanenergi

Jørgen vil fortæller om hvad vi gør og ser af potentialer og viser et eksempel som f.eks. Musikteatret i Holstebro som du kender,  men om jeg også skal tage noget med omkring hvordan jeg ser arbejdet med optimering allerede i projekteringsfasen af bygningerne? Det er desværre ikke så udbredt endnu men det vil jeg gerne slå et slag for at man er opmærksom på og samtidig høre til hvad deltagerne mener. Det er selvfølgelig ud fra det at vi ser optimeringspotentialer som med fordel kunne have været taget med allerede da huset blev bygget.

Det nyeste inden for ventilationskomponenter/styring v/ Martin Karlsen og Jesper Nystrup, Lindab

Lindab har igennem mange år udviklet innovative og miljøvenlige ventilationsløsninger, der sikrer et godt indeklima i boliger og erhvervsejendomme. Her vil vi bl.a. høre om Lindab Pascal – en løsning der sikrer et optimalt indeklima, hvor luftmængden reguleres ud fra temperaturer, CO2 eller fugtighed. Sikrer trækfri og lydsvag ventilation. Her vil Lindab også komme ind på Indomo, Solus og Akustk i deres indlæg.

Nye lyskilder og styring v/ Fillips

Arrangementet udbydes i samarbejde med Energiforum Danmark.

 

Tilmelding:

Du tilmelder dig her.

Det er gratis deltagelse for medlemmer.

Ikke-medlemmer, Studerende: 100,- DKK

Ikke-medlemmer: 200,- DKK

Tilmeldingsfrist:

12. april 2018 kl. 12