Kommunenetværk øst - Fjernvarmedata - er det nu helt så fjernt?

14. marts 2019, kl. 9-13

Energiforum Danmark inviterer hermed dig og dine kollegaer med til netværksmøde i kommunenetværk ØST hvor du kan hører om Energistyrelsens kortlægning af mulighederne for fjernvarmedata og hvordan du kan få fat i disse og bruge dem i din organisation.

Tid:

Torsdag d. 14. marts kl. 9-12.45

Sted:

Energiforum Danmark, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup

Energistyrelsen har lavet en screening af forsyningsselskabernes fjernvarmedata og belyst hvilke muligheder de enkle kommuner har for bruge dem. 

På dette netværksmøde får vi et generelt overblik over kortlægningen, samt hvad det er for nogle data der så er tilgængelige. Derudover kigger vi på cases og hvad det betyder i praksis når man arbejder med fjernvarmedata.

Alle deltagere skal på en A4-side beskrive/tegne hvordan de arbejder med fjernvarmedata/fjernaflæste data og sende dem til Energiforum Danmark: info@energiforumdanmark.dk. Beskrivelserne er en vigtig del af erfaringsudvekslingen på mødet.

Deltag og få det her med hjem:

  • Du får kendskab til hvilke muligheder der er for fjerndata for din organisations geografiske område
  • Du får indblik i løsningsmodeller for arbejdet med fjerndata
  • Andres erfaringer i arbejdet med fjerndata

Se detaljeret program her.

Mødet er kun for medlemmer af Energiforum Danmark ansat i kommuner. Tilmelding sker pr. mail.