Seminar om indeklima i daginstitutioner

14. marts 2019, 12-16:00

Det Økologiske Råd afholder, i samarbejde med parterne og Realdania, et afsluttende seminar for projektet ’Indeklima i daginstitutioner’.

På seminaret vil der blive præsenteret nye resultater fra 20 danske institutioner, og det har vist sig, at mange af disse har et dårligt indeklima. Set i lyset af, at børn opholder sig i institutioner mange dage om ugen, vil det dårlige indeklima have en påvirkning på deres trivsel og velbefindende. På seminaret vil der blandt andet blive diskuteret, hvordan man fremadrettet kan ændre på disse forhold.

Program:
12.00: Sandwich og networking
12.30: Velkomst med kort gennemgang af program, v/Lone Hjorth Mikkelsen, Det Økologiske Råd 
12.35: Hvad viste IC-meteret?, v/Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd
12.45: Kemikalier fra støvprøver, v/Lone Hjorth Mikkelsen, Det Økologiske Råd
12.55: Ultrafine partikler og radon, v/Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd
13.05: Lysforhold, v/Jens Christoffersen, Velux
13. 15: Akustiske målinger, v/ Mads Bolberg, Rockwool
13.45: Kommunernes arbejde med resultaterne, v/Fredensborg, København (KAB), Middelfart og Roskilde 14.35: Indeklimaforskerens syn på resultaterne, v/Per Heiselberg, Aalborg Universitet
14.50: Arbejdstagernes perspektiv, v/Per Baunsgaard, BUPL (TBC)
15.05: Hvad kan Realdania bruge resultaterne til?, v/Jørgen Søndermark, Realdania Byg
15.20: Spørgsmål og debat
15:55: Tak for i dag

For uddybning af program og tilmelding se her.

Sted: Jarmers Plads 2. 1551 København V (Realdanias lokaler).
Pris:
Gratis