(17/04) Opfølgning på energilagring - Løsninger til at lagre sol og vind

17. november 2017, kl. 16:45-20:30

OPFØLGNING PÅ ENERGILAGRING – LØSNINGER TIL AT LAGRE SOL OG VIND

Hvordan kan vi lagre energi? Hvad gør vi med overskudsstrøm fra vindmøller? Omdannelse til metangas og lithium batterier kan være nogle af svarene.

Program:

Kl.  16:45  Kaffe/te

Kl.  17:00  Indledning og dagens program v/ Keld Olsen, IDA Energi

Kl.  17:05  Hvis aluminium og svovl vil arbejde sammen får man et superbatteri v/ Juan Maria García Lastra, DTU Energi

Kl.  17:55  Elektrokatalysatorer til at konvertere kuldioxid til flydende brændsler v/ Tejs Vegge, DTU Energi

Kl.  18:45  Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl.  19:15  Stensalt-lignende materialer kan potentielt fordoble kapaciteten på Li-batterier v/ Poul Norby, DTU Energi

Kl.  20:30  Opfølgning på indlæg v/ Keld Olsen, IDA Energi

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.


Uddybning af program:

Hvis aluminium og svovl vil arbejde sammen får man et superbatteri v/ Juan Maria García Lastra, DTU Energi

Det lyder som gammeldags alkymi med en dråbe svovl, en smule aluminium og nogle polymeriserbare ioniske væsker for at fuldføre værket, men en spansk forsker har i samarbejde med forskere på DTU Energi fået en nyskabende ide, der har potentiale til at ændre og forbedre verdens batterier betydeligt.

Nogle ideer er bare for gode til at lægge fra sig, selv om de måske virker umulige at føre ud i livet. Sådan en ide fik Francisco Jose Perez Alonso i det spanske firma Albufera Energy Storage. Så den tidligere postdoc fra DTU kontaktede sine gamle kolleger på DTU Energi med en ide til et nyt batterimateriale, der potentielt kan ændre verden, og hans DTU-kolleger var vilde med ideen.

Elektrokatalysatorer til at konvertere kuldioxid til flydende brændsler v/ Tejs Vegge, DTU Energi

Prisen på elektricitet fremstillet fra vind- eller solkraft er faldet kraftigt i de senere år, så den i dag er konkurrencedygtig med elektricitet fra kul og gas. Det betyder at fremtidens globale energisystem vil blive elektrificeret i en langt højere grad end vi kender det i dag. Det bliver imidlertid svært at erstatte flydende brændsler med elektricitet lagret i batterier når det gælder den tunge transport – lastbiler, skibe og fly. Det skyldes at energitætheden (den mængde energi der kan lagres per volumen eller vægt) er meget højere for flydende brændsler. Batterier af den fornødne størrelser vil simpelthen være for dyre og for tunge.

Stensalt-lignende materialer kan potentielt fordoble kapaciteten på Li-batterier v/ Poul Norby, DTU Energi

Helt nye materialer med en stensalt-type struktur kan potentielt kan fordoble kapaciteten på Li-batteriers katoder, hvilket kan få stor betydning for mobiltelefoner, bærbare computere og elbiler, der bruger litiumbatterier.

Litiumbatterier har støt voksende indflydelse på vores hverdag, fra batterier i smartphones og computere over elbiler og køkkenredskaber til storskala opbevaring af overskydende energi fra vindmøller og solceller.

Et højkapacitets elektrodemateriale baseret på vanadium oxyfluorid, Li2VO2F, har for nylig tiltrukket sig stor interesse, da det potentielt kan fordoble kapaciteten af litiumbatteri-katodematerialer og derved have en potentielt stor indvirkning på det moderne batteridrevne samfund.

Batterier frigiver strøm ved afladning, når positivt ladede ioner bevæger sig inde i batteriet fra anode (-) til katode (+). Det nye materiale kan frigive dobbelt så mange elektroner som eksisterende katodetyper til litiumbatterier, der bruges i elbiler, mobiltelefoner mm.

Arrangementet udbydes i samarbejde med Energiforum Danmark.

Tilmelding: Se her

Hvor:

IDA

KALVEBOD BRYGGE 31 - 33 
1780 KØBENHAVN V