Webinar - Totaløkonomi for energirenovering af etageejendomme

17. april 2018, kl. 14-15

Totaløkonomi for energirenovering af etageejendomme

  • Værktøj til beregning af investering, besparelser og nuværdi

Udregning af totaløkonomien for energirenoveringer tydeliggør hvad man får for pengene, når man investerer i eksempelvis en ny klimaskærm, skifter taget ud eller opsætter solcelleanlæg på sin ejendom. Totaløkonomiberegninger kan derfor fungere som et godt bidrag til beslutningsprocessen, når almene boligorganisationer, private udlejere, kommuner og rådgivere skal vælge energitiltag til eller fra i renoveringsprojekter.

Gratis webinar om totaløkonomiberegninger med programmet ASCOT
Få mere viden om hvordan man foretager totaløkonomiberegninger for energirenoveringer med beregningsprogrammet Ascot, når Energiforum Danmark, i samarbejde med Ove Mørck fra Kuben Management, d. 17. april kl. 14-15 livestreamer webinaret ”Totaløkonomi for energirenovering af etageejendomme - værktøj til beregning af investering, besparelser og nuværdi”.

Webinaret er gratis og henvender sig til alle, der interesserer sig for energioptimering af eksisterende bygninger og hvordan disse kan nedbringe udgifter til energiforbrug, minimere bygningens C02-udledning og forbedre beboernes komfort – parametre, der er vigtige for fremtidssikringen af alle typer af udlejningsejendomme, hvad enten det drejer sig om en almen boligforening eller en privat udlejningsejendom. Tilmelding til webinaret sker via linket nedenfor.

https://app.livestorm.co/p/c73dde09-b5e7-4f75-aecb-ceaa3bdebc0f

 

 

Fordele ved totaløkonomiberegninger fremfor tilbagebetalingstid
Typisk regner man kun tilbagebetalingstiden for energiforbedringer ud for at vurdere, om det er ’pengene værd’. Ved at se på totaløkonomien for energirenoveringen får man et langt mere dækkende billede af både de økonomiske udgifter og besparelser. Med ASCOT får man bl.a. et tal på, hvad de påtænkte energitiltag samlet vil koste, man kan udregne de samlede årlige omkostninger pr. lejemål ved en given energiforbedring, og man kan beregne nuværdien af de kommende energibesparelser og sætte dem i relation til de investeringer, man har foretaget.

En anden fordel ved ASCOT er, at man let kan tilpasse hvilke input, der skal beregnes i en konkret sag, og at man løbende kan justere op og ned på forskellige parametre så som mængden af energitiltag men også detaljer som tykkelse af isoleringsmateriale og antal kvadratmeter solceller.

Webinaret varer cirka en time, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål i slutningen af seancen.

Dagsorden for webinaret:
Webinaret er udformet som led i et EU-projekt med titlen MORE-CONNECT, som Ove Mørck indledningsvist introducerer kort. Herefter følger:

  • Introduktion af begrebet totaløkonomiberegninger og de overordnede data, der anvendes ved denne type beregninger.
  • Præsentation af beregningsværktøjet ASCOT, der er udviklet over en årrække af Cenergia i forbindelse med forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, både nationale og internationale.
  • Demonstration af ASCOT i praksis.
  • Gennemgang af resultaterne af en serie beregninger, der er foretaget med ASCOT-programmet i forbindelse med MORE-CONNECT projektet.
  • Til sidst åbner vi en såkaldt chat-boks, hvor deltagerne kan stille spørgsmål til Ove Mørck og Ole Balslev-Olesen, der deltager som gæst ved webinaret.


Tilmeld dig webinaret ”Totaløkonomi for energirenovering af etageejendomme - værktøj til beregning af investering, besparelser og nuværdi” her:

https://app.livestorm.co/p/c73dde09-b5e7-4f75-aecb-ceaa3bdebc0f