(19/09) Fremtidens biomassefyrede kraftværker, elnetbalancering ved indfangning af CO2 fra produktionen

19. september 2018, kl. 16.45 - 21.00

Fremtidens biomassefyrede kraftværker, elnetbalancering ved indfangning af CO2 fra produktionen

ARRANGØR: IDA MECHANICAL 
MEDARRANGØRER: IDA ENERGI, KEMI OG BIOTEKNIK, IDA NORD
arrangementsbillede

 

Program:

Kl. 16:45 Kaffe og te

Kl. 17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Mechanical

Kl. 17:05 Biostøvfyring på centrale kraftværker v/ Peter Arendt Jensen, DTU Kemiteknik

Kl. 18:00 Cryogenic Carbon Capture and Use. Søren Knudsen Kær, Professor, Aalborg Universitet

Kl. 18:45 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl. 19:15 Følger

Kl. 20:00 Opfølgning på indlæg v/ Keld Olsen, IDA Mechanical

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål

Kl. 18:45 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl. 19:15 Følger

Kl. 20:00 Opfølgning på indlæg v/ Keld Olsen, IDA Mechanical

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål

Nærmer uddybning af emnerne:

Biostøvfyring på centrale kraftværker v/ Peter Arendt Jensen, DTU Kemiteknik.

Forskningscenter GREEN har siden 2011 været med til at bane vejen for udvikling af fremtidens biomassefyrede kraftværker med høj elvirknings grad og stor brændselsfleksibilitet. Centret har især haft fokus på biomassens kvalitet, brænderdesign, materialer til overhedere og anvendelse af aske.

Den danske kraftværkssektor er i gang med en stor omstillingsproces, hvor de centrale kraftvarmeværker skal fyre med biomasse frem for fossile brændsler. I projekt GREEN har forskere fra DTU – i samarbejde med blandt andet DONG Energy, HOFOR, Vattenfall, og BWE – arbejdet med at udvikle nyt og bedre fyringsudstyr. Endvidere har Aarhus Universitet undersøgt mulighederne for at optimere landbrugets produktion af biomasse og for at genanvende aske som gødning.

Cryogenic Carbon Capture and Use. Søren Knudsen Kær, Professor, Aalborg Universitet

Projektets primære formål er at etablere veldokumenterede tekno-økonomiske scenarieanalyser for elnetbalancering ved hjælp af cryogen proces til indfangning af CO2 koblet med syntese af transportbrændstoffer. Der fokuseres på to CO2-kilder fra røggas: Aalborg Portland og Nordjyllandsværket. EUDP-støtte: 4,5 mio. kr.

Arrangementet udbydes i samarbejde med IDA Mechanical.

HVOR?

EY HUSET
VÆRKMESTERGADE 25, 15.SAL 
8000 AARHUS C

Link til tilmelding her.

Det er gratis at deltage – dog opkræves et no-show-gebyr på DKK 200,-, dersom evt. afmelding ikke sker inden 3. dage før afholdelsen.