AFLYST: Bygningernes rolle i fremtidens energiforsyning

20. juni 2017, kl. 10-15

Energiforum Danmark inviterer til temadag om samspil mellem bygninger og forsyning

Tirsdag d. 20. juni kl. 10-15 hos RAMBØLL, Hannemanns Alle 53 i Ørestaden København

Energikommissionen konkluderer, at vi sandsynligvis kan skaffe vedvarende energi nok fra vores vindressource, men at det bliver en udfordring at integrere den fluktuerende energi i energisystemet.  Her spiller bygningerne en stor rolle.

Vi har med andre ord brug for, at bygningerne ikke blot sparer på energien, men også bruger energien smartere.

Det er nemmere sagt en gjort, for hvornår er hvad smart? Hvordan får man som bygningsejer et solidt beslutningsgrundlag midt i forsyningsselskabernes kamp om kunderne og blandt de nogen gange ufleksible regler/tankesæt, der står i vejen for nye måder at bruge energi på? Hvordan får forsyningsselskaberne og bygningsejerne etableret et samarbejde på tværs om nye løsninger?

Energiforum Danmark ønsker, at fremme et intelligent energiforbrug, som bygger bro mellem sektorerne. Derfor stiller vi med denne temadag skarpt på synergi mellem bygninger og forsyning.

AFLYST