(20/6) IDA Energi - Hvordan kommer vi videre med energikommissionens anbefalinger?

20. juni 2017, Kl. 16-20

I Kølvandet på Energiforum Danmarks spændende temadag om "Bygningernes rolle i fremtidens energiforsyning" (20/6 kl. 10-15) afholder IDA Energi dette spændende arrangement Energikommissionens anbefalinger.

Energikommission fremlagde den 24. april en diger rapport med mange anbefalinger til Regering og folketing om hvordan Danmark kan blive uafhængig af fossile brændsler i 2050 – og vel at mærke på en omkostningseffektiv måde for samfundet.

Essensen af anbefalingerne er, at vi primært skal fokusere på vindenergien, som er vores naturlige ressource og, at det er mindst lige så vigtigt for os at udnytte overskudsvarme og fluktuerende vedvarende energi på en effektiv måde, som det er at producere den.

 

På dette seminar vil vi følge op på Energikommissionens anbefalinger og se på, hvordan de lavværdige og fluktuerende vedvarende energikilder kan integreres i energisystemet.

Se program og tilmelding her.