Gratis webinar: Hvordan introduceres DGNB-bæredygtighedsprincipper i et konkret renoveringsprojekt?

23. maj 2019, kl. 14

Bliv klogere på bæredygtig bygningsrenovering og på hvordan det certificeres. På webinaret præsenteres en konkret renovering af et ungdomsboligprojekt i Holte. Traditionelle renoveringstemaer gennemgås med fokus på alternative forslag, som har et mere positivt aftryk på miljø, økonomi og sociale aspekter end standardløsninger. Renoveringen er opdelt i en række elementer, som først præsenteres hver for sig med fotos, tegninger og beskrivelse, hvorefter det beskrives hvordan samme element behandles ud fra en bæredygtig tilgang med afsæt i DGNB-systemets kriterier.  

Webinaret, som er det sidste i en række på tre, henvender sig til såvel rådgivere som offentlige og private bygherrer, samt almene boligselskaber. Webinaret præsenteres af Ole Balslev-Olesen og Jørn Borg Nicolaisen fra Kuben Management. Ole har som medstifter og -ejer af energirådgivningsfirmaet Cenergia (nu en del af Kuben Management A/S), mere end 35 års erfaring inden for udvikling af bæredygtige og energiforbedrende løsninger til byggeriet og har DGNB-certificeret et stort antal byggerier. Jørn er byggerådgiver og arbejder til daglig med projektering, byggeledelse og teknisk bygherrerådgivning. Jørn er rådgiver på det renoveringsprojekt, der præsenteres på webinaret. Webinaret live-streames d. 23. maj, 2019 fra kl. 14 og varer cirka tre kvarter.

Dagsorden for webinaret:
Webinarrækken er udformet som led i et EU-projekt med titlen MORE-CONNECT, som Jørn Borg Nicolajsens og Ole Balslev-Olesens kollega Ove Mørck deltager i. Ove Mørck indleder med en kort introduktion af MORE-CONNECT projektet. Herefter følger den trinvise gennemgang af hovedelementerne i renoveringen:

  • Tagudskiftning
  • Facade- og vinduesudskiftning
  • Installationer
  • Sanitet – WC/bad
  • Friarealer
  • Plandisponering

 

Tilmeld dig webinaret ” Cirkulær økonomi som led i udformning af bæredygtigt byggeri” her