Køling og varme på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

23. august 2018, kl 16-19.30

Energiforum Danmark i Midtjylland, IDA Eneri Østjylland og Danske Køle- og varmepumpeforening inviterer til et spændende fyraftensmøde om køl og varmepumper på Aarhus Universitetshopitsla Skejby.

På dette arrangement vil vi blive orienteret om de tekniske installationer på køle-/ og varmesiden.

AUH’s tekniske afdeling vil orientere om de praktiske forhold og rådgivende Ingeniør fra Rambøll vil fortælle om de projektmæssige udfordringer og løsninger.

Ole Nørrevang fra Dansk Center for Partikelterapi vil fortælle om det nye Center for Partikelterapi.

Centeret er et nationalt center for højt specialiseret strålebehandling til kræftpatienter og er etableret på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Centret skal efter planen modtage den første patient til oktober 2018.

 

Der vil være rundvisning på såvel køle/varmecentralen samt Centeret for Partikelterapi .

 

Mødested: Palle Juul-Jensens Boulevard 50, Bygn. T / Kantinen .8200 Aarhus N.

Der vil være betalingsparkering ved Teknisk Afdeling ved benyttelse af apps: mobilparkering.dk eller EasyPark. Ved almindelig kortbetaling kan parkering ske på P 6 eller P8.

Deltagelse er gratis, men der vil blive opkrævet et no-show gebyr på 250 kr.

 

Du kan tilmelde dig via IDAs hjemmeside og via dette link.