Facadeisolering – muligheder, myter og faldgruber?

26. september 2018, 12:15-16:00

Energiforum Danmarks bolignetværk og Saint-Gobain ISOVER inviterer til kombineret virksomhedsbesøg og temamøde med fokus på facade-isolering.

Tid: Onsdag d. 26. september kl. 12.15-16.00

Sted: Saint-Gobain ISOVER, Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup

Gjort rigtigt løser efterisolering af facader mange problemer; træk, kuldebroer, fugtproblemer og facader slidt og trist udseende. Gjort forkert skaber det mindst lige så mange problemer.

Vi efterisolerer glad og gerne facaderne på betonbyggeriet fra 1960´erne og 1970´erne, men tøver når det kommer til det murede byggeri fra årtierne før. Myterne er, at det er dyrt, ødelægger det arkitektoniske udtryk og skaber problemer i konstruktionerne. Men hvad er myte og hvad er fakta – og hvordan sikrer du, at du løser problemer frem for at skabe dem?

Energiforum Danmark sætter d. 26/9 efterisolering af facader på dagsorden på et kombineret virksomhedsbesøg og temamøde hos Saint-Gobain ISOVER:

  • Hør om erfaringer med efterisolering af murede facader fra TI
  • Hør om faldgruber og typiske fejl fra en række syns- og skønssager
  • Deltag i rundvisning på Saint-Gobain ISOVER og hør om deres løsninger  

 Du kan se det detajlerede program her.  Der er sidste tilmeldingsfrist 19/9.