(26/9) Opfølgning på energilagring – forskning og løsninger til at lagre sol og vind

26. september 2018, kl. 16:45 - 20:30

Hvordan kan vi lagre energi? Hvad gør vi med overskudsstrøm fra vindmøller? Omdannelse til metangas og lithium batterier kan være nogle af svarene.

ARRANGØR: IDA ENERGI 
MEDARRANGØRER: IDA BIOSCIENCE, IDA E, IDA ELTEKNIK, IDA GRØN TEKNOLOGI, IDA KØLE- & VARMEPUMPE TEKNOLOGI, IDA MECHANICAL, IDA PROCES

arrangementsbillede

Program:
Kl. 16.45: Kaffe/te

Kl. 17:00 Indledning og dagens program v/ Keld Olsen, IDA Energi

Kl. 17:05 Hvis aluminium og svovl vil arbejde sammen får man et superbatteri v/ Juan Maria García Lastra, DTU Energi

Kl. 17:55 Stensalt-lignende materialer kan potentielt fordoble kapaciteten på Li-batterier v/ Poul Norby, DTU Energi

Kl. 18:45 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl. 19:15 Elektrokatalysatorer til at konvertere kuldioxid til flydende brændsler v/ Tejs Vegge, DTUEnergi

Kl. 20:00 Hvordan opstod VisBlue og hvordan forventer man at virksomheden skal tjene penge i fremtiden v/ Søren Bødker, VisBlue

Kl. 20:45 Opfølgning på indlæg v/ Keld Olsen, IDA Energi

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Uddybning af program og tilmelding:
For uddybning af program og link til tilmelding se her. 

Hvor:
EY Huset 
Værkmestergade 25, 15. sal
8000 Aarhus C