Webinar: Livscyklusvurderinger (LCA) – byggebranchens miljøpåvirkning

27. september 2018, Kl. 14-15

Energiforum Danmark gennemfører i samarbejde med Kuben Management en webinarrække på i alt tre webinarer i efteråret 2018.

Det første webinar fokuserer på livscyklus­vur­deringer af byggeriet og præsenterer en beregningsmetode, der gør det nemt at sammenligne alternative tiltag og udformninger. Næste webinar behandler principper for bæredygtighed lidt bredere og forklarer, hvad miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed konkret indebærer for byer og bygninger. Endelig præsenterer det tredje webinar den danske bæredygtighedscertificering DGNB-DK ved at gennemgå en konkret sag for en energirenoveret etageejendom. Her bliver det anskueliggjort, hvordan man når frem til den endelige certificering med et sølv-, guld- eller platinmærke.

Webinarrækken er gratis og henvender sig til alle, der interesserer sig for bæredygtighed i byggeriet.

Webinar 1:

Livscyklusvurderinger (LCA) – byggebranchens miljøpåvirkning

Få mere viden om hvordan man foretager livscyklusvurderinger af byggeri, og hvordan disse kan medvirke til at nedbringe ressourceforbruget og minimere bygningers miljøbelastning for både nybyggeri og renove­ring. På webinaret gennemgås både en traditionel livscyklusvurdering foretaget med beregnings­program­met LCA-Byg og en beregning med beregningsprogrammet ASCOT, der kan benyttes til at vurdere forskellige tiltag/projektændringer i forhold til en reference.

Webinaret henvender sig til såvel rådgivere som offentlige og private bygherrer, samt almene boligselskaber. Webinaret præsenteres af Philippe Scanlon og Ole Balslev-Olesen fra Kuben Management. Philippe arbejder til daglig med projektledelse og rådgivning inden for energioptimering og bæredygtighed til både kommuner og danske virksomheder. Ole har som medstifter og -ejer af energirådgivningsfirmaet Cenergia (nu en del af Kuben Management A/S), mere end 35 års erfaring inden for udvikling af bæredygtige og energiforbedrende løsninger til byggeriet. På baggrund heraf har Ole udviklet beregningsværktøjet ASCOT, som han under webinaret giver konkrete eksempler på brugen af.

Webinaret live-streames d. 27. september, 2018 kl. 14-15 og varer cirka tre kvarter.

Dagsorden for webinaret:
Webinarrækken er udformet som led i et EU-projekt med titlen MORE-CONNECT, som Philippe Scanlons og Ole Balslev-Olesens kollega Ove Mørck deltager i. Ove Mørck indleder med en kort introduktion af MORE-CONNECT og de tre webinarer i rækken. Herefter følger:

  • Introduktion af begrebet Livscyklusvurdering (LCA) og omtale af byggebranchens ressourceforbrug, CO2-udledning og affald.
  • Materialernes betydning.
  • Traditionel livscyklusvurdering – herunder omtale af cirkulær økonomi og brug af beregningsprogrammet LCA Byg.
  • Præsentation af en livscyklusvurdering for et konkret projekt.

 


Du kan tilmelde dig webinaret ved at klikke her.

Efter registreringen vil du modtage en e-mail med en bekræftelse på registreringen og information om hvordan du tilslutter dig til webinaret