Online morgenkaffemøde: Data fra APV til indeklimaværktøj

28. august 2024, 08.30 - 09.15


Data fra APV til indeklimaværktøj

Indeklima er et komplekst begreb, som kan være vanskeligt at kortlægge fuldstændigt. Traditionelt set har vi målt os til indeklimakvaliteten, og på det seneste screener vi os til et strategisk overblik. Begge de metoder, varetager dog ikke brugernes oplevelse af indeklimakvaliteten, som egentlig bør evalueres på lige fod med det målte – for bygningerne er trods alt til brugerne.

Der findes ingen standardiseret metode til evaluering af det oplevede indeklima i en bygning. Der findes dog en tilgang med stort potentiale for at lave en stærk kortlægning af det oplevede indeklima – nemlig de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV’er). De eksisterende fysiske APV’er skal allerede indeholde spørgsmål om indeklimakvaliteten. Ofte er disse dog utilstrækkelige fagligt, kan lede til misforståelser hos respondenterne og vanskeliggør sammenligninger APV’erne imellem da de er underlagt metodefrihed.

I et projekt med deltagelse af DTU, AAU, 3 kommuner og Transition, under støtte fra Realdania, er der udviklet et nyt sæt spørgsmål med dertilhørende analyseværktøj. Spørgsmålene er udarbejdet med netop det formål at sikre bred faglighed på indeklimaområdet, undgå formuleringerne som kan lede til misforståelser og gøre det muligt at bestemme præcis hvor problemerne oprinder fra.

Til dette online-morgenkaffe møde vil projektgruppen fortælle om den nye spørgeramme og analyseværktøjet.

Så skænk en god kop kaffe eller the, og start dagen med at blive klogere på kortlægning af indeklima.

Det er gratis at deltage og du kan tilmelde dig her

 

Du kan læse om projektet her. Nyt projekt skal skaffe bedre data om indeklimaet i kommunale bygninger (realdania.dk)

Materialerne fra projektet vil ligeledes være tilgængelige på Realdanias hjemmeside