Webinar om cirkulær økonomi som led i udformningen af bæredygtigt byggeri

29. januar 2019, kl. 14-15

Bliv klogere på bæredygtigt byggeri, hvordan det certificeres og hvilken betydning cirkulær økonomi helt konkret kan have i certificeringen.

Webinaret indledes med et oplæg om bæredygtigt byggeri med en gennemgang af de tre bæredygtighedsaspekter – miljø, økonomi og social kvalitet. Herefter gennemgås nogle af de eksisterende systemer til evaluering af et byggeprojekts bæredygtighed og fordele og ulemper ved disse systemer. I Danmark er DGNB-systemet valgt og tilpasset som en fælles platform af den samlede danske byggesektor, og principperne i systemet omtales. Materialernes egenskabers betydning for bæredygtigheds­certificeringen gennemgås og illustreres med en konkret beregning af et materiales samlede livscyklus.

Potentialet for genanvendelse/cirkulær økonomi i byggesektoren illustreres ved præsentation af en konkret kortlægning foretaget for Lolland. Dette er den direkte ledetråd til at se på hvordan genanvendelse af byggematerialer indgår i bæredygtighedscertificeringen.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til såvel rådgivere som offentlige og private bygherrer, samt almene boligselskaber.

Undervisere

Webinaret præsenteres af Ole Balslev-Olesen og Thomas Langaa Nejland fra Kuben Management.

Tid og sted:

Webinaret live-streames d. 29. januar 2019 kl. 14-15 og varer cirka tre kvarter.

 

Tilmeld dig webinaret ” Cirkulær økonomi som led i udformningen af bæredygtigt byggeri” her