CTS-netværk Vest - Bygningsautomatik og sikkerhed

29. oktober 2019, Kl. 13-16

Møderne i CTS-netværk Vest er kun for medlemmer af Energiforum Danmark. Du kan komme på netværkets mailingliste, ved at kontakte sekretariatet.


Temaet for dagens møde er: Automatik og sikkerhed.

Mødet foregår på UCL i Odense på adressen Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Programmet bliver:

 

13.00 Velkomst ved Erik Andersen

13.10 Præsentation og debat ved mindre borde

På vej til mødet må I gerne overveje:

- hvordan I vil præsentere jer selv og det I arbejder med lige for tiden

- Hvor ser I sikkerhedsrisiciene på jeres anlæg/ på de fleste anlæg

- Hvilke sikkerhedsfejl laver man typisk når det gælder bygningsautomatik

13.20 Opsamling i plenum (runde ved bordene)

13.30 Indlæg; Hvor sikker er din BMS /CTS? Hør om sikkerhed og risici ved forskellige løsninger (Beckhoff automation)

14.00 Spørgsmål og debat

14.15 Pause

14.45 Indlæg: Cloud-baseret kunstig intelligens i bygnigsdriften – erfaringer og sikkerhedsaspekter (Vitani)

15.15 Spørgsmål og debat

15.30 Afrunding; fastlæggelse af datoer og møder i 2020 – samt vært og emne for næste møde

16.00 Farvel og tak for i dag

 

Mødet er som altid gratis, men kræver tilmelding på mail senest 22/10