(31/10) Omdannelse af biomasse ved hjælp af bæredygtige energikilder

31. oktober 2018, kl. 16:45-20:10

Kom med og hør om, hvordan træ omdannes til brændstof. Du kan også høre om udviklingen af nye reaktortyper til omdannelse af brint og kuldioxid til metangas og meget mere.

ARRANGØR: IDA ENERGI 
MEDARRANGØRER: IDA BIOSCIENCE, IDA GRØN TEKNOLOGI, IDA KEMI, IDA MECHANICAL, IDA PROCES

Program:
Kl. 16:45 Kaffe og te

Kl. 17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Energi

Kl. 17:05 Katalytisk hydropyrolyse af biomasse til fremstilling af flydende og gasformige brændsler og kemikalier v/ Martin Høj, DTU Kemiteknik

Kl. 18:00 Ny reaktortype konverterer brint og kuldioxid til metangas v/ Birgir Norddahl, SDU Chemical Engineering

Kl. 18:50 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl. 19:20 Omdanne affald til biogas v/ Irini Angelidaki, DTU Miljø

Kl. 20:10 Afslutning v/ Keld Olsen, IDA Energi

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Uddybning af program og tilmelding:
For uddybning af program og link til tilmelding se her. 

Hvor:
EY Huset 
Værkmestergade 25, 15. sal
8000 Aarhus C