Cognitive buildings - Intelligente bygninger i fremtiden

6. september 2017, kl. 16:45-21.00

Cognitive buildings - Intelligente bygninger i fremtiden 

Fremover mener fremtidsforskerne, at der bliver efterspørgsel på selvtænkende bygninger. For at nå dertil skal mange af de eksisterende data udnyttes. Kom med og hør om Cognitive Buildings og få indblik i fremtidens bygninger.
Arrangør: IDA Energi
Medarrangører: BYG Sjælland, IDA Sjælland, IDA Elteknik, IDA Mechanical, IDA Mechanical København, IDA Mechanical Nordsjælland, IDA Mechanical Sjælland, IDA Sjælland

Program:

Kl. 16:45 Kaffe/te 

Kl. 17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Energi

Kl. 17:05  Brug af eksisterende datainstallationer  v/ Henrik Madsen professor, DTU Compute

Kl. 17:50 Bygning og Brugere - Analyse og interventioner i Living Lab Grundfoskollegiet v/ Kaj Grønbæk, professor, PhD, Department of Computer Science, Aarhus Universitet og Grundfos v/

Kl. 18:45 Pause med traktement i form af sandwich og drikkevarer

Kl. 19:15 Muligheder inden for Cognitive Buildings v/ Andreea Balasiu, Honeywell

Kl. 20:00 IBM/ISS om deres Cognitive Buildings v/ Kim Escherich, an-European IoT Solutions, IBM

Kl. 21:00 Tak for i dag v/ Keld Olsen, IDA Energi

Under indlæggene er der mulighed for at stille spørgsmål.


Uddybning af program: 

Bygning og Brugere - Analyse og interventioner i Living Lab Grundfoskollegiet v/ Kaj Grønbæk, professor, PhD, Professor, Department of Computer Science, Aarhus Universitet og Grundfos v/

Abstract: I EcoSense projektet har vi i Grundfoskollegiet i Aarhus - med beboernes tilladelse - analyseret energiopførsel og lavet eksperimenter med at påvirke deres energiopførsel. Der er fra 3000 sensorer opsamlet omkring 20 mia data events om året, ligesom der er lavet flere interview og spørgeskemaundersøgelser. Resultaterne indikerer både muligheder og barrierer for at lave beboelsesbygninger selvstyrende. Foredraget vil give et indblik i analyserne og diskutere implikationer for design og implementation af Cognitive Buildings.

Muligheder inden for Cognitive Buildings v/ Andreea Balasiu, Honeywell

Hvordan forvalter man sin bygning fra at være en omkostning til at være et aktiv der enabler proaktive driftsopgaver, engagerer dens brugerne og muliggør synligt bedre performance?

Frigør den samlede "power of data", IoT-teknologier, mobile applikationer og Honeywell's anerkedte domæne ekspertise med vores Connected Buildings – Connected Services portefølje.