Møde i Energiforum Danmarks energiledelsesnetværk

9. oktober 2018, kl. 10-15.30

Næste møde i Energiforum Danmarks Energiledelsesnetværk er d. 9. oktober hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Seebladsgade 1 i Odense fra kl. 10-15.

En skitse til program ses her.

10.00 - Siden sidst - staus og erfaringsudveskling

11.00 - Baseline for energiforbrug - klassisk vs. regressionsanalyse

12.00 - Frokost 

12.30 - Rundvisning på akademiet

13.14 - Data og brug af dem

13.45 - Synliggørelse af effekter af indsatsen

14.45 - Afrunding af mødet


Netværkets deltagere har fået besked om et mere detaljere program samt tilmelding. Ønsker du at stå på netværkets post-liste, så kontakt sekretariatet.