Energiforum Danmark: 21Live - tirsdag

9. marts 2021, 8:00-16:00

Energiforum 21Live er en online vidensuge.
Sendefladen strækker sig fra tidlig morgen til sen eftermiddag og byder bl.a. på ’Teknikernes Morgenhjørne’ og cases fra medlemmer og sponsorer.
I 21Live-studiet er der paneldebatter, skarpe interviews med eksperter, indlæg med gæster fra ind- og udland og naturligvis forskellige dybdegående webinarer.
Du vælger selv, hvilke programindslag du har tid og lyst til at deltage i. Vidensugen er gratis for alle.


Tirsdag byder på Teknikerens morgenhjørne om IOT, data-eksperter i studiet og faglige indlæg om data og bygningsdrift og energifleksibilitet og selvfølgelig en række spændende cases fra medlemmernes verden.

 

Program:

Kl. 08.00 Teknikerens morgenhjørne - om IOT sensorer
Alle taler om IoT-sensorer, men meningerne er delte. IoT-sensorer er både udskældte som upålidelige og anpriste som genvejen til guld og grønne skove. I dette morgenhjørne sætte vi fokus på, hvordan IoT-sensorer kan anvendes som supplement i CTS-anlæg med fokus på muligheder, opmærksomhedspunkter, fordele og ulemper.

v/ Mike Vinge Madsen, Ekolab

TILMELD DIG HER 


Kl. 09.00 21Live Studiet - Fremtiden Live
Dataintegration, advanced data analysis, predictive analytics, predictive maintenance, real time portfolio benchmarking, IoT, AI - det vrimler med nye muligheder og begreber - men hvad er op og ned og er det sikkert?

Vi har inviteret to eksperter i studiet for at tale om perspektiver, udfordringer og sikkerhed. Hvordan ser fremtidens cyber crime trusselsbillede ud for den intelligente, datastyrede bygning? Hvor kommer truslen fra, hvad kan vi miste, og hvad kan vi gøre for at beskytte os bedst muligt?

De to eksperter er Sikkerhedsekspert fra CSIS Peter Kruse og Tech Ethic advisor Kim Escherich

TILMELD DIG HER


10.00 Ny viden fra medlemmerne
Cases fra medlemsvirksomheder:

Kl. 10.00: Bygningens rolle i den grønne omstilling - erfaringer fra konkrete AI projekter 

Vitani og Priva har stået bag ELFORSK projektet PEKIVE, hvor en række bygninger har fået implementeret kunstig intelligens (AI) for at blive bedre forberedt for fremtidens intelligente energinet.

- Hvilke fordele giver det for indeklimaet? Og for driftsafdelingen?
- Kan jeg bruge det til at lade mine bygninger fungere som batteri i elnettet?
- Og kan jeg flytte på forbrug så mine bygninger bliver energifleksible?

Hør om erfaringer som du som bygningsejer eller driftsansvarlig kan bruge til at gøre endnu mere ved den grønne omstilling allerede idag.

v/ Anders Nebel Jørgensen og Rasmus Gorm Pedersen, Vitani

TILMELD DIG HER


Kl. 10.30: Energy Machine - Turning buildings into energy machines

Climate change is urgent. Building operations account for 28% of global CO2 emissions, primarily for heating and cooling. Reducing or even eliminating these emissions is the fastest path to the progress we need.

From retrofits to new builds, Energy Machines can eliminate
emissions while drastically reducing operating costs – turning buildings from a climate problem, into a climate solution.

v/Lasse Thomsen , R&D Director, Energy Machine

TILMELD DIG HER


Kl. 11.00: Arkitektskolen i Århus 

At bygge en bygning med store glasarealer kræver omhyggelig solafskærmning. Et samarbejde mellem Arkitektskolen og Saint-Gobain har optimeret byggeprojektet gennem tidlig vidensdeling og sparring parterne imellem.

v/ Kristine Leth Juul, Prorector Arkitektskolen Aarhus, Peter Hedegård, Business Relations Director, Saint-Gobain Denmark og Michael Stappert, Commercial Manager, Saint-Gobain Glass

TILMELD DIG HER


Kl. 11.30: Energi- og anlægsoptimering med Danfoss NovoCon Digital aktuator

Bygningsejere oplever ofte, at bygningers energiforbrug er unødvendigt højt. Det er en udfordring, som er svær at løse, da varme- og HVAC-systemer kun har begrænsede måle- og overvågningsmuligheder. Resultatet bliver, at fejl ikke opdages, hvilket går ud over komfort og energiforbruget. Andre oplever, at ibrugtagning og indregulering bliver så omsiggribende, at man aldrig når helt i mål og dermed har en bygning, der helt fra starten ikke fungerer som tiltænkt.

Med dette webinar belyser vi hvordan digitale aktuatorer (Danfoss Novocon) kan være en del af løsningen.

v/ Lasse Ravnkjær, Danfoss

TILMELD DIG HER


Kl. 13.00 Smarte bygninger og smarte data

Der er ingen tvivl om at fremtidens energisystem kræver at vi styrer vores bygninger smartere og bruger data smartere. Men hvordan kommer vi i gang og er det så let eller så svært som det lyder. Det har de undersøgt i to forskningsprojekter om data og bygninger – hør om de konkrete resultater og erfaringer:

EUDP-projekter BuildCom tester brugen af data i commisioning-processen og i forbindelse med re-commisioning

v/ Muhyiddinne Jradi; SDU - Oplægget vil foregå på engelsk

DIANA-projektet har som overordnet formål at undersøge sammenhængen mellem systematisk indsamlede driftsdata fra bygninger og modtagerens forståelse for de data, som kan indsamles og vises, så det fører til energi- og indeklimaeffektiv handling. Projektet er støttet af ELFORSK og har bred skare af deltagere. I projektet arbejdes casespecifikt på to skoler, et jobcenter og to boligforeninger og tager udgangspunkt i de aktuelle ønsker fra den aktuelle driftsorganisation (læs kommune/boligselskab) både i selve driften men også for beslutningstagere. I præsentationen perspektiveres til et andet Elforsk-projekt, hvor der også arbejdes med systematisk indsamling af data for en mere effektiv idriftsættelse og fejlfinding.

v/ Peter Weitzmann, NCC

TILMELD DIG HER>


14.00 Forskningens time:
Avanceret brug af data i bygninger

For at skabe forandring hurtigt skal digitalisering gerne gå hånd i hånd med gode business cases. Projektet Data Drevne Energieksperter arbejder på at digitalisere arbejdsprocesser via IoT teknologi på baggrund af grønne usecases. Skal dette ske på en hurtig og omkostningseffektiv måde, skal nyeste forskning bringes i spil – og der skal ses ind i morgendagens krav til datamodellering, privacy og datakvalitet. I stedet for at isolere data (eksempelvis energi, adfærd, indeklima etc.) i hver deres lukkede siloer/fagsystemer, ser vi på systemarkitekturer der kan håndtere kundebestemte datamodeller der går på tværs af fagdomæner og dermed danne grundlaget for mere åbne og komplette analyser.

  • Projektleder Jakob Nørby fra 4B Consulting fortæller om den datadrevne energirådgivers udfordringer idag og hvordan de kan løses i fremtiden
  • Professor Mikkel Baun Kjærgaard fra SDU vil fortælle om arbejdet med at udvikle IoT teknologi i projektet som afvejer nøjagtighed og pris til at understøtte de forskellige business cases.
  • CTO Henrik Milling fra Vitani, fortæller om hvordan de ekstremt mange sensordata bliver gjort operationelle på tværs af virksomhedernes forskelligartede behov.

 TILMELD DIG HER

 

Ny viden fra medlemmerne
Cases fra medlemsvirksomheder:

Kl. 15.00 Et kig mod næste generation af energioptimeringer: Virtuelle kraftværker
Vejen til grøn omstilling er flersporet. Ud over produktion af vedvarende energi er energirenovering og virtuelle kraftværker to hovedspor, der kan gøre ambitiøse klimamål realistiske at nå. Mens energirenovering er almindelig udbredt, er virtuelle kraftværker nyt på den klimapolitiske scene, men er ikke desto mindre kommet for at blive.

På dette webinar vil Siemens og Energinet opdatere dig på, hvad et virtuelt kraftværk er, hvad det kan, og hvorfor bygningerne er så afgørende. Du vil få indblik i, hvorfor vi skal vænne os til, at vores energiforbrug skal tilpasse sig produktionen i stedet for omvendt som hidtil – og hvad et ventilationsanlæg fx kan gøre for balancen i Danmarks elnet.

v/ Thomas Brændgaard Nielsen, Siemens og Kristina Hansen Hadberg, Energinet

Læs mere om virtuelle kraftværker i denne artikel. 

TILMELD DIG HER

 

16.00 Generalforsamling 2021 Energiforum Danmark (se særskilt information herunder)


Praktisk information:

Dato: tirsdag den 9. marts 2021

Hvor: Online

Se det fulde program her: 


Se mandagens program og tilmelding her.

Se onsdagen program og tilmelding her.

Se torsdagens program og tilmelding her.

Se fredagens program og tilmelding her.

Se information om Generalforsamling Energiforum Danmark her.