Indeklima i skoler – fra udfordring til løsninger

14. november 2017, kl. 8.30 - 16.00

Indeklima i skoler – fra udfordring til løsninger

Hvordan omsætter vi bedst skolernes indeklimaudfordringer til løsninger. På konferencen fokuserer vi på skolen og bygningerne samt hvilke kommunale udfordringer man står over for. Vi sætter også fokus på mulige tekniske løsninger, som formår at skabe et godt indeklima og rammerne for et dynamisk undervisningsforløb. Du kan bl.a. høre indlæg fra tidligere undervisningsminister Christine Antorini og professor Geo Clausen, DTU Byg samt ledende repræssentanter fra en række kommuner, rådgivere og brugere.

Folkeskolen er under forandring. Læringsmålene er høje, og vi ønsker de bedste læringsforudsætninger for vores børn. Undersøgelser viser, at et dårligt indeklima forringer elevers indlæring, trivsel og sundhed. Alligevel er indeklimaet på mere end halvdelen af de danske folkeskoler problematisk. Det kræver løsninger her og nu, som sikrer bedre udnyttelse af skolens fysiske rammer og sikrer effektiv indeklima- og energistyring. Skoler er imidlertid forskellige, og løsningerne skal tilpasses det behov, som skolen og dens brugere har. Samtidig er det væsentligt, at løsningerne betragtes ud fra en helhedsbetragtning, hvor der både tages højde for indeklimaparametre såsom luft, lys og lyd, men også parametre som økonomi og energiforbrug. Udfordringerne er mange og kræver, at forskellige aktørers interesser tænkes sammen, så bygherrer, rådgivere, leverandører og driftsfolk i fællesskab løfter opgaven.

Konferencen fokuserer på, hvordan vi bedst omsætter de identificerede udfordringer til løsninger. Konferencen sætter rammerne for en bred debat om, hvad det er for bygninger, vi arbejder med og hvilke kommunale udfordringer, skolerne står over for. Derudover sættes fokus på mulige tekniske løsninger, som på forskellig vis formår at skabe et godt indeklima, nytænke udnyttelsen af skolens arealer og skabe rammerne for et dynamisk undervisningsforløb.

Målgruppe

Konferencen henvender sig specielt til beslutningstagere i kommuner, tekniske chefer, driftspersonale på skoler, skoleledere, brugere, rådgivere og VVS-installatører.

Program

08:30 - 09:00 Indledning
08:30 – 8:45 Kaffe og registrering

08:45 - 9:00 Introduktion: Om dagen og om værdien af det gode energieffektive indeklima
David Tveit, direktør, Teknologisk Institut

09:00 – 12:30 Udfordringen
9:00 - 9:30 Nyeste forskningsresultater samt perspektiver
Geo Clausen, professor, DTU Byg

9:30 - 10:00 Klogere brug af eksisterende kvadratmeter og "Space management i skoler"
Gitte Andersen, direktør, Signal Arkitekter og Christine Antorini, mf, tidligere undervisningsminister

10:00 - 10:20 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet i skoler?
Helene Bendstrup Klinke, seniorkonsulent,Teknologisk Institut

10:20 – 10:35 Kaffepause

10:35 - 10:55 Direktørens kommunale udfordring og indsats
Claus Thykjær, kommunaldirektør, Greve Kommune

10:55 - 11:15 Teknikerens kommunale udfordring og indsats
Lars Thygesen, faglig leder, Teknik & Energi, Ejendomsservice, Silkeborg Kommune

11:15-11:35 Skolens udfordring og indsats, hvordan påvirkes undervisningssituationen
Line F. Baadsgaard, konsulent, Danmarks Lærerforening - tidligere lærer og arbejdsmiljørepræsentant

11:35-12:30 Paneldebat med emnet: "Hvordan skaber vi et godt indeklima og indlæringsevne hos eleverne".
- Prioriteringer (energi - indeklima - indlæring - synergi) eller ingen prioriteringer
- Kortlægning af skolens brug
- Adfærdsmønstre og indeklima
- Læringsforløb
Paneldeltagere: Gitte Andersen, Geo Clausen, Lars Thygesen, Signe Kongebro, Line F. Baadsgaard

12:30 – 13:30 Frokost

13:30 - 16:00 Løsningerne
13:30 - 14:15 – Den moderne rådgivers fokuspunkter ved projektering
Signe Kongebro, arkitekt maa, Henning Larsen Arkitekter

14:15 - 14:45 - Tekniske løsninger i cases med 3 typer skoler
1. Case: Renoveret kommuneskole fra 1910 – central ventilation med varmegenvinding
2. Case: Renoveret kommuneskole fra 1960 – indeklimaproblemer og skimmeludfordringer
3. Case: Kommuneskole fra 2010 – central ventilation med varmegenvinding – udfordringer i tilknytning til skolereformen
Christian Grønborg Nicolaisen, sektionsleder, Teknologisk Institut

14:45 - 15:00 Case: Københavns paradigme, der er 100 års-sikret: Den kommunale indsats i København – udgangspunktet for den rigtige proces. Økonomiske overvejelser
Christian Grønborg Nicolaisen, sektionsleder, Teknologisk Institut

15:00 – 15:15 Kaffepause

15:15 - 16:00 - Case: Antropologisk vinkel giver bedre helhedsorienteret løsning
Repræsentant fra Gate21

16:00 Opsamling og tak for i dag

Har du faglige spørgsmål til konferencen så kontakt

 

Tilmelding: Tilmelding foregår via linket her