Klima og ressourcer SKRIV UD

Laveste CO2-udledning siden 2005

af: Maria Rask Hetoft Poulsen 28-06-2016
(Figur: Energistyrelsen) CO2-udledningen 2005-2015 for stationære produktionsenheder i Danmark (ton CO2)

Den kvoteomfattede CO2-udledning for de stationære produktionsenheder faldt samlet til 15,8 mio. ton CO2. Det svarer til et fald på 14 procent i forhold til 2014. Danmarks kvoteomfattede CO2-udledning for 2015 blev dermed den laveste siden 2005, hvor EU’s kvoteordning trådte i kraft. 

De danske stationære virksomheder, der er omfattet af EU’s kvoteordning, skal årligt rapportere og returnere kvoter svarende til det foregående års udledning. Alle virksomheder returnerede kvoter svarende til deres CO2-udledning for 2015 inden for fristen den 30. april i år.

Kraftigt fald i de store kraftværkers udledning

Næsten alle de store centrale kraftværker havde et fald i deres CO2-udledning fra 2014 til 2015. Samlet udgjorde faldet for værkerne 27 procent – fra 10,33 mio. ton CO2 i 2014 til 7,52 mio. ton CO2 i 2015. Som det også fremgår af Energistyrelsens foreløbige Energistatistik var der i 2015 et stort fald i produktionen på de store danske kraftværker, som skyldes stigning i produktion af strøm fra vindmøller og mere import af el fra Norge og Sverige. Faldet skal også ses i sammenhæng med, at der i 2015 var en større biomasseandel af det samlede brændselsforbrug i TJ hos de centrale værker. De centrale værkers CO2-udledning udgjorde i 2015 lidt under halvdelen af den samlede kvoteomfattede udledning, hvilket også er den laveste andel nogensinde.
(Kilde: Energistyrelsen)

Klik her for at læse mere

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.