Klima og ressourcer SKRIV UD

Ny beregningsmetode gør det igen muligt at medtage klimagevinsten ved at afgasse gylle

af: Ulrik Blaabjerg, 20-10-2016
Foto: Colourbox

En ny beregningsmetode til at opgøre drivhusgasudledningen fra gylle, gør det igen muligt at medregne reduktionen i drivhusgasudledning ved bioafgasning af gylle.

Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi har i samarbejde med Energistyrelsens Biogas Taskforce udviklet den nye beregningsmetode der igen gør det muligt at medtage klimagevinsten ved at afgasse gylle i den nationale drivhusgasopgørelse til FN.

Indtil 2014 blev den positive klimaeffekt af at afgasse gylle i biogasanlæg ellers medregnet, men i 2015 blev der stillet nye krav fra FN. Den tidligere beregningsmetode kunne ikke længere bruges, fordi der manglede et tilstrækkeligt nationalt datagrundlag.

Det er Energistyrelsens Biogas Taskforce der har bidraget til at etablere det nødvendige datagrundlag i samarbejde med danske universiteter og NGO’er. Det omfattende samarbejde har medført et nyt og omfattende datagrundlag der er blevet brugt af den nye metode til at opgøre drivhusgasudledningen fra gylle og effekten af biogas.

Af rapporten der er udarbejdet af de involverede parter fremgår det, at afgasning af gylle i et biogasanlæg i gennemsnit mindsker udledning af metan med 11,0 kg CO2-eq pr. ton. Til sammenligning blev reduktionen i 2014 med den gamle metode beregnet til 11,6 kg CO2-eq pr. ton.

Rapporten fastslår desuden, at hvis kvæggylle afgasses, reduceres metan-udledningsfaktoren med 41 % sammenlignet med ubehandlet kvæggylle. For svinegylle er metan-udledningsfaktoren 25 %. Forskellen skyldes at svinegyllen er lettere omsættelig end kvæggylle, og at temperaturen i svinestalde er højere. Det medfører en udledning af metan i de uger, hvor svinegyllen opholder sig i stalden, inden den bringes hen til biogasanlægget.

Desuden viser rapporten, at hvis gyllen blev kølet ned eller bragt hurtigere ud af stalden, ville reduktionen i drivhusgasudledningen kunne øges. For svinegylle vil bioafgasning kombineret med hurtigere udslusning fra stalden således tilsammen kunne reducere drivhusgasudledningen fra gyllen med ca. 70 %. Dette ville samtidig kunne øge gasproduktionen.

Kilde: Energistyrelsen

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.