Forsyning og VE SKRIV UD

Regeringen vil foretage VE-analyser

af: Kasper Elton Jensen, 29-11-2016
Foto: Colourbox

Den nye trekløver-regering kunne i weekenden fremlægge deres regeringsgrundlag, hvor der blandt andet indgår et kapitel om regeringens vision om en bæredygtig grøn omstilling.

Heri fremgår det, at regeringen ønsker mest muligt klima for pengene, og ønsker at fortsætte en ambitiøs grøn omstilling, som både er bæredygtig og energieffektiv. En grøn omstilling, ”hvor hensynet til danske arbejdspladser og konkurrenceevne går hånd i hånd med hensynet til miljø og klima”, lyder det i regeringsgrundlaget.

Vi kunne i går fortælle, at regeringen ønsker at gå udover EU’s målsætning, om at 27 pct. af Danmarks energibehov skal stamme fra vedvarende energi i 2030, eftersom Danmark allerede har opfyldt denne målsætning. I stedet vil regeringen arbejde for, at Danmark når målet om mindst 50 pct. vedvarende energi i år 2030. I forlængelse heraf har regeringen sat sig for, at evaluere målsætningen for indfasningen af vedvarende energi med passende mellemrum. Evalueringerne skal blandt andet tage bestik af hastigheden i markedsmodningen af vedvarende energi-teknologier samt udviklingen i relativer priser for forskellige former for energi. Derudover skal der tages stilling til, hvorvidt vedvarende energi skal indfases hurtigere, eller om der skal ske det modsatte, hvis den forventede teknologi- og prisudvikling mod forventning udebliver.

Regeringen vil i denne forbindelse til efteråret 2017 komme med et oplæg til en ny bred energiaftale, som har til formål at sikre en fortsat omstilling af energisektoren. Et af de områder som regeringen ønsker, at sætte mere fokus på er vindområdet, hvor Danmark i en lang periode har befundet sig i en global førerposition. Det er regeringens mål, at Danmark skal bevare førerpositionen fremadrettet, blandt andet ved at foretage screeninger i Nordsøen og Østersøen for mulige placeringer til yderligere havvindmøller, og udsigten til flere vindmøller bliver mødt positivt af Danmarks Vindmølleforening.

”Den ambitiøse målsætning for 2030 vil uundgåeligt betyde både investeringer i nye danske land- og havmøller og en omlægning af det skæve afgiftssystem, der i dag umuliggør brug af el – herunder billig vindkraft - til varmeproduktion. Det bør også betyde initiativer til at levetidsforlænge eksisterende danske vindmøller, som fra både et ressourcemæssigt og et økonomisk perspektiv, er langt det mest effektive middel til at nå det nye delmål,” lyder det fra Christian Kjær, der er direktør for Danmarks Vindmølleforening i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun vindmølleindustrien, der kan komme til at nyde godt af regeringens planer. Regeringsgrundlaget kan nemlig også blive åbningen for solcellebranchen, der på det seneste har gennemgået en rivende udvikling i forhold til både pris og effektivitet.

Udover vindmøller og solceller har regeringen også planer om at sætte fokus på varmepumper, udnyttelsen af overskudsvarme samt foretage en analyse af barriererne for lagring af el. Med andre ord er der altså lagt op til en spændende tid i energibranchen.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.