Klima og ressourcer SKRIV UD

Strøm til biler og varme skal nå Danmarks klimamål

af: Kasper Elton Jensen, 26-07-2016
Foto: Colourbox

At udskifte olie og gas i opvarmning, industri og biler med vores stadigt grønnere el bør være et centralt redskab, når Danmark skal nå EU’s målsætning for CO2-reduktioner i 2030. Sådan kan Danmark få størst mulig værdi ud af investeringerne i vedvarende energi og samtidig bevare konkurrenceevnen i landbruget, skriver Dansk Energi i en pressemeddelelse.

EU-Kommissionen fremlagde i sidste uge sit forslag til, hvordan Europa i fællesskab skal skære CO2-udledningerne i de ikke-kvotepålagte sektorer; landbrug, transport, individuel opvarmning og mindre produktionsindustri. 

I oplægget skal Danmark som forventet levere en af de relativt største indsatser: Vi skal skære 39 procent af vores ikke-kvoteomfattede udledning af drivhusgasser i 2030, sammenlignet med 2005. Det nye mål er ganske ambitiøst – i 2030, hvor målet er størst, vil udskiftning af alle af landets ca. 1,6 mio. benzinbiler til elbiler f.eks. kun levere ca. to tredjedel af den nødvendige indsats.

Derfor er det vigtigt, at vi starter tidligt, og at vi fokuserer indsatsen på de områder, hvor det giver bedst mening, mener Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi:

”Det nye mål er ambitiøst men også muligt, hvis vi handler rettidigt og rigtigt. Klimapakken understreger, at vi har behov for et nyt omdrejningspunkt i vores klimapolitik. Fordi vi længe har fokuseret på at gøre el grønnere, kan vi nu også se på, hvordan den el kan bruges til at løse en stor del af problemet i transport og opvarmning”, udtaler Anders Stouge i pressemeddelelsen.

Kul og gas er de sidste år udskiftet med vind, sol og biomasse i den danske el- og varmeproduktion. Det betyder, at CO2-indholdet i den kvoteomfattede el mellem 2000 og 2020 vil være faldet med 75 procent. Derfor kan el bruges til at erstatte fossile brændsler i de ikke-kvoteomfattede sektorer og dermed sænke drivhusgasudledningerne.

”Det giver god mening at se på at elektrificere transporten og opvarmning som det første. Også hvis vi skal nå det brede danske mål om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050”, siger Anders Stouge.

Fordi Danmark er blandt de EU-lande med størst forpligtelse, kan den danske regering vælge at indfri en lille andel af målet ved at købe CO2-kvoter i EU's kvotehandelssystem. Men det bør vi kun bruge i et mindre omfang mener Anders Stouge:

”CO2-kvoter kan indfri noget af vores mål på kort sigt. Men før eller siden skal vi implementere faktiske reduktioner. Når vi står i 2030 og ser fremad er det vigtigt, at vi er allerede er godt på vej med projekter, der giver varige reduktioner i Danmark, og som bidrager til at vi anvender vores grønne strøm”, forklarer Anders Stouge.

Kilde: Dansk Energi

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.