Forsyning og VE SKRIV UD

10 mio. kroner til miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas

af: Ulrik Blaabjerg, 01-08-2017
Foto: Colourbox

Energistyrelsens "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)" udbyder i år en særpulje på 10 mio. kr., som er øremærket til projekter vedrørende forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas.

Puljens formål er at fremme initiativer og projekter til miljø- og energivenlig produktion af olie og gas ved at få nye teknologier og metoder indført i praksis i produktionen med henblik på at reducere det miljømæssige aftryk for industrien. Støtten ydes til både offentlige eller private erhvervsvirksomheder eller videninstitutioner og vil blive administreret efter EUDP’s regelsæt. Ansøgninger vil derfor blive vurderet på grundlag af puljens særlige formål og EUDP’s generelle kriterier. Ansøgningsfristen er fredag den 6. oktober 2017 kl. 15.00.


Fakta:
• Puljen udbydes som følge af den politiske aftale af 22. marts 2017 om udvikling af Nordsøen.
• Der er i alt afsat en pulje på 100,0 mio. kr. i perioden 2017-2025
• Puljen skal medvirke til fremme af overførsel af teknologier fra forskningsinstitutioner til kommerciel anvendelse
• Puljen bliver administreret af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som har til formål generelt at støtte udvikling og demonstration af ny energiteknologi og forskning, der understøtter forberedelsen af udvikling og demonstration.

Kilde: Energistyrelsen

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.