Politik og regler SKRIV UD

Almene boliger vil fritages for ny solcellelov

af: Ulrik Blaabjerg, 11-08-2017
Foto: Colourbox

Inden længe forventes støtten til private solcelleanlæg at blive ændret, og det bliver dermed svært for almene boligforeninger at etablere anlæg. Danmarks Almene Boliger (BL) frygter dermed, at deres medlemmer mister muligheden for at etablere solcelleanlæg, hvis den nye ændring går igennem Folketinget.

Regeringens forslag vil forringe vilkårene for solcelleejerne ved, at elforbrug fra anlæg over 6 kW ikke længere kan modregnes i den kollektive elforsyning uden at skulle betale afgifter. Det vil ifølge Danmarks Almene Boliger (BL) betyde, at den almene sektors udbygning af solcelleanlæg efter den virtuelle model begrænses eller helt afskaffes – og det derfor især vil være lejerne, der rammes af lovforslaget, mens boligejerne i langt højere grad går fri.

Om den kommende lovændring siger Frans Clemmesen til Altinget: ”Det er uacceptabelt, at man med tilbagevirkende kraft vil ændre på reguleringen. Ved tidligere ændringer har eksisterende anlæg fortsat på gamle vilkår i de kommende 20 år".

BL er særligt utilfredse med, at regeringen endnu en gang vil ændre i måden, strømmen bliver afregnet på, den såkaldte nettoafregning. Fra oprindeligt at blive udregnet på årsbasis, hvilket gav nogle meget gunstige vilkår til private med solcelleanlæg, blev det i december 2012 ændret, så afregning blev udregnet på timebasis. Med den seneste ændring vil det igen blive ændret til såkaldt øjebliksafregning.

Den ændring betyder dog, at nogle almene boligselskaber vil blive tvunget til at afregne per husstand i stedet for hele foreningen. Noget der skyldes, at elselskaberne nogle steder ejer elnettet på matriklen. Om den betydning fortæller Frans Clemmesen: ”Vi har i en række år ventet på at kunne etablere solcelleanlæg og forenkle nettoafregningen for forbrugerne de steder, hvor elselskaberne ejer nettet på matriklen. Nu er vi efter tre år ved at være færdig med en model for det, men den bliver umuliggjort af disse ændringer". 

2. og 3. behandlingen af lovforslaget skal efter planen ske 7. september i forbindelse med at Folketinget er samlet for at behandle regeringens udspil til næste års finanslov.

Kilde: Altinget

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.