Politik og regler SKRIV UD

Bygningsreglementets 2020-krav bliver alligevel ikke obligatoriske

af: Dorte Nørregaard Larsen, 09-11-2017
Foto: Henrik Sørensen

Bygningsreglementets såkaldte bygningsklasse 2020, hvis rammer blev vedtaget i energiforliget i 2008, bliver alligevel ikke obligatorisk.

Regeringen har besluttet at store dele af de ekstra stramme energikrav til byggeriet, i stedet skal indføres som en frivillig energiklasse, når vi når 2020.

Det er ikke alle 2020-kravene, der droppes. Kravene til eksempelvis ventilation, vinduer og døre vil træde i kraft efter planen.

Transport-, bygnings- og boligministeriet begrunder i et notat beslutningen således:

I lanceringen af de frivillige 2020-krav blev det i 2011 udmeldt til branchen, at kravene ville blive evalueret inden 2020 med henblik på en eventuel revision. Evalueringen skulle ske på et tidspunkt, hvor der var opnået flere erfaringer med opførelse af 2020-byggeri. Derfor har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2016-2017 gennemført en evaluering af bygningsklasse 2020. Evalueringen viste, at

  • bygningsklasse 2020 - ikke bliver privatøkonomisk rentabel, som det ellers var ventet ved lanceringen i 2011.
  • er langt fra at være samfundsøkonomisk rentabel.
  • medfører et de facto-krav om etablering af solceller eller anden vedvarende energi.
  • kan medføre begrænsninger for, hvilken variation i bygningsløsninger der kan anvendes.


Derfor gennemføres der en ændring af bygningsreglementet, der medfører følgende ændringer af energikravene fra 2020:

  • Energirammen, som er det overordnede energikrav til bygningens samlede behov for tilført energi, videreføres på det niveau, som i øjeblikket er gældende i bygningreglement 2015. Den udmeldte stramning fra 2020 fastholdes derfor alene som en frivillig lavenergiklasse i bygningsreglementet.
  • Energifaktorerne, der benyttes til at omregne bygningens forskellige energibehov til primærenergi, justeres til de faktisk forventede niveauer i 2020.
  • De allerede udmeldte energikrav til industriproducerede byggekomponenter som ventilation, vinduer, døre osv. gøres obligatoriske på det udmeldte niveau i 2020, da byggematerialeindustrien allerede i stort omfang har forberedt sin produktion på de udmeldte krav.
  • Kravene til varmetab gennem klimaskærmen (tage, ydervægge osv.) videreføres på det niveau, som er gældende i bygningsreglement 2015. Metodikken ændres dog, så hele klimaskærmens varmetab medtages.
  • Den frivillige bygningsklasse 2020 videreføres i bygningsreglementet under et nyt navn og vil fortsat være frivillig efter 2020. Klassen gøres dermed ikke obligatoris

Ændringerne indføres ved en ændringsbekendtgørelse til bygningsreglementet i 2018. 

Se det fulde notat her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.