Energibesparelser SKRIV UD

Danske butikker er ikke gode nok til at energimærke produkter

af: Kasper Elton Jensen, 20-03-2017
Foto: Colourbox

En ny undersøgelse fra Energistyrelsen viser, at den danske detailhandel langt fra er gode nok til at vise produkters energimærke i de danske butikker.

Henover efteråret og vinteren har Energistyrelsen undersøgt, hvor god den danske detailhandel er til at energimærke produkter i deres butiksudstillinger. Undersøgelsen fandt fejl i 19 pct. af de kontrollerede produkter med måden energimærket anvendes på. Den mest udbredte fejl i butikkerne er helt at undlade den lovpligtige mærkning.

Dette resultat er langt fra den målsætning om, at der maksimalt måtte være fejl i 10 pct. af mærkningen af produkterne, som Energistyrelsen satte sidste år sammen med en følgegruppe bestående af Dansk Erhverv, hvidevare brancheforeningen FEHA, Forbrugerrådet TÆNK og Det Økologiske Råd.

”Energimærkning af produkter er et vigtigt redskab for forbrugerne, når de køber nye produkter. Det er derfor vigtigt, at butikkerne overholder deres forpligtelse til at vise synligt energimærke i deres butiksudstillinger”, siger kontorchef Henrik Andersen, Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Fremtidig indsats overfor butikkerne
Energistyrelsen har fulgt butikskontrollen op med underretninger, kontrolbesøg og påbud til butikker, som havde flere end 10 pct. fejl med udstillingen af energimærkningen. Alle butikker har efterfølgende rettet op, oplyser Energistyrelsen, der sammen med Dansk Erhverv, FEHA, Forbrugerrådet TÆNK og Det Økologiske Råd vil se på, hvordan informationsindsatsen kan skærpes overfor butikkerne, så de i højere grad forstår og efterlever reglerne om synligt energimærkning i de danske butikker.

Energistyrelsen udarbejder løbende informationsmateriale til forhandlere om deres forpligtelse ved energimærkningen af produkter, materialet er tilgængeligt via Energistyrelsens hjemmeside.

Energimærkning er et vigtigt værktøj for forbrugeren
Energimærkningen er et vigtigt værktøj for forbrugerne, når de skal købe nye produkter, da mærket synliggør det enkelte produkts energiforbrug, og giver andre relevante oplysninger om dets primære funktioner som f.eks. vandforbruget i vaskemaskiner. Energimærkningen af produkter er en europæisk ordning og gælder i alle EU lande. 

Det er forhandlernes ansvar, at energimærket er udstillet synligt sammen med produkterne i butikkernes udstilling. Selve udarbejdelsen af energimærket påhviler producenten af produktet, som stiller mærkerne til rådighed for butikkerne.

Ny metode til kontrol med energimærkningen
Energistyrelsen har sammen med følgegruppen udviklet en metode til at kontrollere butikkerne, så et repræsentativt udsnit af produkternes energimærkning bliver kontrolleret sammenholdt med det reelle salg. Tidligere har Energistyrelsen og medlemmerne af følgegruppen udført lignende kontroller, men med forskellige metoder og forskellige resultater. Da metodegrundlaget for de tidligere kontroller er forskelligt fra den seneste undersøgelse, kan man ikke sammenligne resultaterne direkte, men udviklingen tyder dog på, at antallet af fejl i mærkningen er for nedadgående.

Kilde: Energistyrelsen

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.