Energibesparelser SKRIV UD

Danskere bruger mindre energi på varme

af: Ulrik Blaabjerg, 19-06-2017
Foto: Colourbox

Forskere har på baggrund af data fra 28.000 parcelhuse, kortlagt den historiske udvikling i vores faktiske energiforbrug til opvarmning af private boliger. Dataene dokumenterer en klar effekt af sparekravene i det gældende bygningsreglement.

Danmark har et historisk lavt realforbrug af energi til varme. Det konstaterer forskere fra Aarhus Universitet med udgangspunkt i en omfattende dataanalyse af parcelhuses fjernvarmeforbrug.

Steffen Pedersen, der er lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet forklarer om undersøgelsens resultater: ”Vi kan se en klar sammenhæng mellem bygningernes alder og faktiske energiforbrug med en meget markant nedgang startende for boliger opført i 1950’erne. Det betyder, at vi nu har et empirisk overblik, der gør det muligt at dokumentere effekterne af historiske energisparekrav i bygningsreglementet".

Forskerne har nærstuderet de seneste tre års fjernvarmeforbrug for i alt 28.000 parcelhuse opført i perioden fra år 1900 og frem til 2012Ved hjælp af informationer fra det nationale Bygnings- og Boligregister (BBR) og såkaldte smartmeterdata for de enkelte husstande er det lykkedes dem at vise middelforbruget i udviklingen over år. På baggrund af resultaterne kan de konkludere, at især den skærpede energiregulering i bygningsreglementet fra 2006 har en positiv effekt. Alene i perioden fra 2006 til 2011 faldt varmeforbruget i parcelhusene med 25 procent, hvilket svarer til den politiske ambition med de specifikke krav.

”Vores undersøgelse giver solid dokumentation for, at skærpede energikrav har en effekt på husenes faktiske energiforbrug. Data viser med tydelighed, at en af de mest ambitiøse skærpelser af energikrav i byggeriet nogensinde har den ønskede relative effekt på parcelhuses faktiske energiforbrug”, forklarer Martin Kristensen, ph.d.-studerende ved Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet.

Den omfattende analyse af fjernvarmedata viser, at det gennemsnitlige forbrug af energi til opvarmning af boliger afhænger af de specifikke energikrav i husenes opførelsesår. Alligevel konstaterer forskerne, at der forekommer markante spredninger inden for de enkelte bygningsårgange: ”Når vi ser på bygningsmassens middelforbrug af fjernvarme, tegner det sig som en klar funktion af opførelsesåret. Men hvis vi går lidt mere detaljeret til værks, kan vi se, at der forekommer meget store variationer i energiforbruget i ellers sammenlignelige parcelhuse”, fortæller Steffen Petersen og uddyber at de store variationer blandt andet kan forklares med variation i antal beboere i husstandene og forskellige præferencer i forhold til komfortabel rumtemperatur.

Kilde: Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.