Forsyning og VE SKRIV UD

Debat om solcellers plads i Danmark

af: Ulrik Blaabjerg 17-05-2017
Foto: Colourbox

Store solcelleparker, som fylder meget og skæmmer landskabet, bør vælges fra til fordel for solceller på bygninger og langs veje. Sådan lyder det fra Teknologirådet i en ny rapport om priotering af Danmarks knappe arealer. Formand i Dansk Solcelleforening mener ikke at solcelleparker nødvendigvis skæmmer landskabet.

De mange forskellige ønsker og planer for, hvordan fremtidens skove, landbrug og energiproduktion skal se ud, vil kræve at Danmark på det nærmeste vokser med det halve af sin nuværende størrelse, hvis alle ønsker skal opfyldes i 2050.

Alene energiproduktionen forudsætter, at 10 procent af Danmarks areal bruges til vindenergi, biomasse og solceller. En ny rapport om priotering af Danmarks arealer udarbejdet af Fonden Teknologirådet i samarbejde med Aalborg Universitet og Velux Fonden konkluderer blandt andet at der er brug for en strammere priotering, med mindre Danmark på magisk vis vokser sig 40 procent større i købet af de næste cirka 30 år.

En af de ting, der ikke bliver plads til, er de store marker fyldt med solceller, som ellers i stigende grad dukker frem på Danmarkskortet i disse år. Mens solcelleteknologien bliver billigere, vil der komme flere store solenergianlæg i det danske landskab, forudser rapporten. Hos Teknologirådet der står bag rapporten, mener man ikke at det er en hensigtsmæssig brug af den knappe plads, forklarer projektleder Søren Gram: "Solcelleanlæg fylder rent fysisk i landskabet på en måde, som ikke lægger op til, at området også kunne tjene andre funktioner. I vores projekt prøver vi at finde synergier. Hvor kan forskellige behov eller funktioner spille sammen på de samme arealer, så vi løser problemet med, at vi er i bekneb for arealer. Her kan solcellepaneler i det åbne landskab være lidt vanskelige".

Rapporten peger blandt andet på de steder, hvor man sikrer, at både funktion og form spiller sammen. Her fremhæves eksempelvis klimatilpasningstiltag som etablering af vådområder, der bidrager til at holde på vandet ved skybrud, samtidig med at det bliver til skønne naturområder, som folk gerne vil færdes i. Det samme gør sig ikke gældende med solcelleparker, mener Søren Gram: "Der er ikke ret mange, der synes, at det er smukt at kigge på en mark med solpaneler. Man kan tænke, at det er enormt dejligt, at der laves energi, som er bæredygtigt på rigtigt mange måder, og så er det jo dejligt at kigge på. Men det er jo ikke landskabeligt smukt", forklarer han. 

Den fremtidige debat om solcelleparker bringer minderne tilbage på diskussionen om vindmølleparker der ligeledes efter manges opfattelse skæmmer landskabet. Rapporten skal dog ikke opfattes som en entydig afvisning af solpaneler, forklarer Søren Gram, der i stedet anbefaler at de flyttes ind til byerne: "Ryk dem ind til byerne, op på bygninger eller til steder, hvor der alligevel ikke står noget. Så fylder de ikke, og de skæmmer ikke landskabet", forklarer han.'

Hos Dansk Solcelleforening er man dog ikke enig i, at solcelleparker nødvendigvis skæmmer landskabet og er til gene for lokalbefolkningen, forklarer formand Flemming Kristensen: "Hvis du placerer anlæg på et fladt terræn og etablerer et plantet hegn rundt om, så skal det jo ikke være voldsomt højt, før du skal op i en flyvemaskine for overhovedeta at se, hvad der er derinde".

Formanden mener desuden, at det er bedst at bruge marginaljorde til store solcelleanlæg: "Det kan være tidligere lossepladser eller nedlagte flyvepladser. Der findes nogle områder, som ikke bliver brugt, og hvis vi etablerer anlæg skånsomt med levende hegn omkring, så vil man efter min mening kunne opnå en løsning, som vil være tilfredsstillende for alle". 

Hos Dansk Energi understreger man at der bør tages hensyn til alle parter, og peger samtidig på, at teknologien kan udvikle sig hurtigt, og at store solcelleparker derfor ikke nødvendigvis i fremtiden vil være den mest effektive måde at lave solenergi på, forklarer chefkonsulent Kristine Grunnet: "Lige nu og her er det klart, at det er billigst at etablere solceller på land og dyrere at gøre det på hustage. Men bare inden for de seneste ti år har vi set en ekstremt hurtig teknologisk udvikling på solceller og vind. Det er derfor svært at spå om, om det måske om kort tid vil være lige så økonomisk fordelagtigt at etablere dem på hustage og industribygninger".

Kilde: Altinget

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.