Inspiration SKRIV UD

Energiafgifter sænkes med regeringens erhvervspakke

af: Ulrik Blaabjerg, 14-11-2017
Foto: Colourbox

 

Regeringen indgik søndag aften en erhvervs- og iværksætterpakke med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, som blandt andet medfører en sænkelse af energiafgifter. 

Med aftalen bliver afgiften på el til varmepumper fremover halveret. Der afsættes desuden 140 mio. kr. til støtte af biobrændstoffer. I første omgang nedsættes elvarmeafgiften med 10 øre/kWh fra den 1. januar 2019. Aftaleparterne er desuden blevet enige om at anvende midler fra Grøn Klimapulje til yderligere nedsættelse af elvarmeafgiften i 2019 og 2020 med henholdsvis 5 øre/kWh og 10 øre/kWh.

Det vil samlet set betyde en halvering af elafgiften til opvarmning i 2020. Det forudsættes dog, at der kan opnås tilslutning blandt partierne bag aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften. Om aftalen siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V): ”Nedsættelsen af elvarmeafgiften er jeg særligt glad for. Det er en håndsrækning til husholdninger og virksomheder, som ikke har adgang til den kollektive varmeforsyning. Og så kan nedsættelsen være med til at bane vejen for flere store varmepumper i fjernvarmen og dermed et farvel til fossile brændsler. Det er da win win for klimaet og for forbrugerne".

En lavere elvarmeafgift er samtidig positiv for de overskudsvarmeprojekter, der er afhængige af en varmepumpe for at kunne udnytte overskudsvarmen. Aftalen er dermed med til at sikre en bedre udnyttelse af varme, der ellers ville gå tabt.

Som led i aftalen er der desuden afsat 140 mio. kr. til en pulje til støtte af produktion af 2.g. bioethanol. Pengene bliver fordelt ligeligt over en syvårig periode fra 2019. Den endelige udformning af puljen og tildelingskriterierne skal i den kommende tid forhandles på plads.

 

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.