Energibesparelser SKRIV UD

Energiforbruget faldt i tredje kvartal

af: Ulrik Blaabjerg, 20-11-2017
Foto: Colourbox

Et lille fald i det faktiske energiforbrug i det tredje kvartal opvejer den lille stigning i de to første kvartaler af 2017. Dermed er det faktiske energiforbrug faldet marginalt i de første tre kvartaler af 2017 i forhold til samme periode i 2016.

Det faktiske energiforbrug er 1,9 procent lavere i tredje kvartal 2017 sammenlignet med tredje kvartal sidste år. Samlet set er det faktiske energiforbrug i 1.-3. kvartal 2017 dog kun marginalt lavere end det faktiske energiforbrug i 1.–3. kvartal 2016.

Det lavere faktiske energiforbrug i 1.-3. kvartal 2017 skyldes hovedsagelig et fald i forbruget af kul og koks på 24,3 procent. Samtidig er forbruget af naturgas og vedvarende energi steget med henholdsvis 1,8 procent og 11,0 procent i 1.-3. kvartal 2017 i forhold til samme periode i 2016.

Nettoimporten af el steg i 3. kvartal 2017 med 23,9 pct. i forhold til 3. kvartal 2016, men samlet set er nettoimporten af el faldet med 25,4 procent for perioden 1.-3. kvartal 2017 sammenlignet med 1.-3. kvartal 2016. Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet, faldt energiforbruget i 1.-3. kvartal 2017 med 1,1 procent i forhold til samme periode året før.

Stigningen i forbruget af vedvarende energi skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på de centrale værker og en øget vindkraftproduktion sammenlignet med 1.-3. kvartal 2016. 

Kilde: Energistyrelsen

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.