Energibesparelser SKRIV UD

Energiforbruget faldt i tredje kvartal

af: Ulrik Blaabjerg, 20-11-2017
Foto: Colourbox

Et lille fald i det faktiske energiforbrug i det tredje kvartal opvejer den lille stigning i de to første kvartaler af 2017. Dermed er det faktiske energiforbrug faldet marginalt i de første tre kvartaler af 2017 i forhold til samme periode i 2016.

Det faktiske energiforbrug er 1,9 procent lavere i tredje kvartal 2017 sammenlignet med tredje kvartal sidste år. Samlet set er det faktiske energiforbrug i 1.-3. kvartal 2017 dog kun marginalt lavere end det faktiske energiforbrug i 1.–3. kvartal 2016.

Det lavere faktiske energiforbrug i 1.-3. kvartal 2017 skyldes hovedsagelig et fald i forbruget af kul og koks på 24,3 procent. Samtidig er forbruget af naturgas og vedvarende energi steget med henholdsvis 1,8 procent og 11,0 procent i 1.-3. kvartal 2017 i forhold til samme periode i 2016.

Nettoimporten af el steg i 3. kvartal 2017 med 23,9 pct. i forhold til 3. kvartal 2016, men samlet set er nettoimporten af el faldet med 25,4 procent for perioden 1.-3. kvartal 2017 sammenlignet med 1.-3. kvartal 2016. Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet, faldt energiforbruget i 1.-3. kvartal 2017 med 1,1 procent i forhold til samme periode året før.

Stigningen i forbruget af vedvarende energi skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på de centrale værker og en øget vindkraftproduktion sammenlignet med 1.-3. kvartal 2016. 

Kilde: Energistyrelsen

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!
Jeg giver hermed samtykke til, at Energiforum Danmark behandler mine personoplysninger.
Læs om samtykke.

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.