Energibesparelser SKRIV UD

Energiselskaberne opnår energisparemålet for 2016

af: Kasper Elton Jensen, 04-07-2017
Foto: Colourbox

Energistyrelsen kunne i sidste uge offentliggøre nye tal om energiselskabernes energispareindsats, og her fremgik det, at de danske energiselskaber har opfyldt målet for 2016. Det skriver Dansk Energi.

Energisparemålet var i 2016 sat til, at de danske energiselskaber indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie skulle opnå energibesparelser på 10,1 PJ. De reelle besparelser lød på 11,0 PJ. Dermed havde energiselskaberne ved udgangen af 2016 opbygget en samlet overopfyldelse på fem procent af sparemålet siden energispareforpligtelsen blev fastsat i 2006.

Af Energistyrelsens opgørelse fremgår det, at det særligt var elnetselskaberne, som præsteret overforventning i 2016. Spareforpligtelsen lød på 3,62 PJ, men elnetselskaberne realiserede 4,32 PJ i energibesparelse, hvilket svarede til 19 procent flere besparelser end den oprindelige målsætning.

De positive resultater undrer ikke Kamilla Thingvad, der er afdelingschef for Dansk Energi:

”Det undrer os ikke, at vi har en overopfyldelse af sparemålet i 2016. Mange projekter har en lang implementeringstid, og derfor vil en tilpasning til det lavere mål for 2016 først slå igennem i løbet af de kommende år”, siger Kamilla Thingvad.

Hun bemærker, at der realiseres flere besparelser inden for el end hos de øvrige energiarter. Det er uhensigtsmæssigt i forhold til de langsigtede politiske målsætninger, hvor alle er enige om at el er fremtidens energibærer, siger Kamilla Thingvad:

”Den skæve afgiftsstruktur sender et forkert signal om at spare uforholdsmæssigt mere på el end andre energiarter. Derfor mener vi også, der skal ses på elafgiften og tilrettelæggelsen af energieffektiviseringsindsatsen fremadrettet, således at det i højere grad afspejler de langsigtede politiske mål.”

Energistyrelsens opgørelse viser, at effekten af energisparetiltag, der bliver gennemført i erhvervene er større end de tiltag der gennemføres hos private - det vil sige, at additionaliteten er højere. Derfor mener Kamilla Thingvad, at det er positivt, at der er fokus på besparelser i erhvervene, da det også er i produktionserhvervene, at der er flest energibesparelser at hente.

Kilde: Dansk Energi

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.