Energibesparelser SKRIV UD

Fælles regional indsats giver flotte energibesparelser

af: Flemming Jørgensen, Miljø og Klima og Sigrid Sturlason, 26-06-2017
Foto: Albertslund Kommune

Region Hovedstaden har sammen med 10 kommuner fra hovedstadsregionen gennemført et fælles EU-støttet program for at energieffektivisere skoler, institutioner, sportshaller, hospitaler og andre offentlige bygninger samt vejbelysning. Det er der kommet omfattende energibesparelser og nyttig viden ud af.

Programmets partnere var Albertslund, Fredensborg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal samt nogle af regionens hospitaler.

Da programmet sluttede 30. november 2016 efter 3 år, havde kommunerne og regionen igangsat energiforbedringer for ca. 430 mio. kr. Forbedringerne omfatter efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, ventilation, belysning, konvertering af varmeforsyning og opsætning af solceller. Dermed er der opnået omfattende energibesparelser og CO2-reduktion, såvel som forbedringer af indeklima, både atmosfærisk og optisk form af belysning.

Region Hovedstaden har modtaget støtte til CEICAD-programmet fra EU’s ELENA-ordning til rådgivning og projektsekretariat. Tilsvarende ELENA-programmer er gennemført eller i gang i Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Aarhus Kommune. 

Gode eksempler
Efter afslutningen på CEICAD-programmet i slutningen af 2016 har Region Hovedstaden i samarbejde med de kommunale partnere samlet et idé-katalog, der kan give kommuner og regioner inspiration til den fremtidige energieffektivisering af bygninger.

Programmets partnere og medarbejdere finder det væsentligt at dele succeserne og kommunikere særlige erfaringer. Derfor er der på regionens hjemmeside lanceret et katalog med eksempler fra de projekttyper (solceller, installationer, klimaskærm og vejbelysning), der primært har været arbejdet med i CEICAD-programmet, og der er lagt vægt på at plukke eksempler ud fra flere af de kommunale partnere samt eksempler, som repræsenterer energieffektiviseringer i både stor og lille skala.

Region Hovedstadens hjemmeside er der også vejledninger om belysning, solceller, vinduer og tagrenovering, som kan være en god hjælp til at komme i gang med at definere nye energitiltag og orientere sig i gældende lovkrav inden for emnerne. 

Den rigtige rådgivning
Hvis man vil have kyndig rådgivning, der kan bruges til at træffe rigtige beslutninger om energirenovering, er det sjældent tilstrækkeligt at ringe til den sædvanlige rådgiver og bede denne komme med nogle forslag. Læren fra det fælles projekt er, at man får den bedste og billigste rådgivning ved at bruge tid på at definere rådgiveropgaven så præcist som muligt, inden man går til en rådgiver. Det kræver, at man er i god tid, og at man ved, hvad man har brug for. Er det en udførlig rapport med omfattende fotodokumentation eller er et regneark med stikord? Skal rapporten kunne læses af politikere, brugere eller kun af forvaltningens egne eksperter? Er der kun interesse for forslag med kort tilbagebetalingstid, eller vil man have en samlet vurdering af mulighederne for forbedring af bygningen?

Når man har gjort sig klar og fået beskrevet, hvilken rådgivning, der er brug for, og hvad der ikke er grund til at få set på, er det ret enkelt at udbyde rådgiveropgaven. Dermed kan man vælge den rådgiver, der er økonomisk mest fordelagtig. Erfaringen er, at man kan få kvalificeret rådgivning til en fornuftig pris, hvis man bruger tid på at forberede og gennemføre et rådgiverudbud. 

Det er desuden afgørende, at man bruger tid på at kvalitetssikre rådgivningen undervejs. Selv de bedste rådgivere kan lave fejl.

Hvad nu?
CEICAD-programmet er afsluttet med et godt resultat, og de deltagende partnere har fået forbedret bygninger og vejbelysning og dermed bidraget til politiske mål om energibesparelser og CO2-reduktion. Helt konkret har indsatsen resulteret i en samlet CO2-reduktion på 7.500 tons om året, hvilket svarer til en energibesparelse på 27.114 MWh om året i både el og varme. Der er også opnået en masse viden, inspiration og faglig kontakt mellem parter, der kan gavne det videre arbejde.

I Region Hovedstaden har CEICAD-programmet inspireret til at forberede et nyt og meget omfattende energiprogram. I de kommende tre år er det planen at igangsætte energiforbedringer for godt 700 mio.kr. på hospitaler og andre af regionens egne bygninger.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.