Forsyning og VE SKRIV UD

Forbruget af vedvarende energi steg i første halvår af 2017

af: Dorte Nørregaard Larsen, 29-08-2017
Foto: Colorbox

Den dårlige nyhed er, at det faktiske energiforbrug steg med 0,9 pct. i det første halvår af 2017 i forhold til samme periode året før. Den gode nyhed er, at forbruget af vedvarende energi steg med 15 pct. mens kulforbruget faldt næsten 20 pct. Så trods stigning i forbruget er det danske energiforbrug blevet grønnere.

Energistyrelsen beskriver i en pressemeddelelse fra 25. august situationen således:

Det faktiske energiforbrug steg i første halvår af 2017 sammenlignet med første halvår 2016. Stigningen i energiforbruget i de første seks måneder af 2017 dækker over, at forbruget af olie og vedvarende energi steg henholdsvis 3,0 pct. og 15,0 pct. sammenlignet med samme periode året før. Samtidig er forbruget af kul og naturgas i det første halvår af 2017 faldet med henholdsvis 19,6 pct. og 0,1 pct.

Stigningen i forbruget af vedvarende energi skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på de centrale værker og en øget vindkraftproduktion sammenlignet med 1. halvår 2016.

På de centrale værker anvendes biomasse i overvejende grad til kraftvarme­produktion, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. Der har været en stor stigning i biomasseforbruget de seks første måneder af 2017 både i forhold til 2016, men også i forhold til gennemsnittet af forbruget de seneste fem år. Det skyldes bl.a., at Studstrupværket og Avedøreværket nu er ombygget til at kunne fyre med 100 pct. biomasse.

Vindkraftproduktionen var højere i perioden fra februar til juni 2017 sammenlignet med de samme måneder året før. Vindkraftproduktionen i januar 2017 var både noget lavere end produktionen i januar 2016 og når der sammenlignes med gennemsnittet af produktionen i januar de seneste 5 år. Dette skyldes mindre vind januar i forhold til normalt. Samlet set er der dog tale om en stigning i vindkraftproduktionen på 23,3 pct. i første halvår 2017 i forhold til første halvår 2016

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.