Politik og regler SKRIV UD

Klimarådet fremlægger centrale pointer til den kommende energiaftale

af: Ulrik Blaabjerg, 12-12-2017
Foto: Colourbox

Tirsdag formiddag fremlagde Klimarådet fem centrale pointer til en kommende energiaftale. De fem pointer går fra det generelle niveau om, hvilke mål Danmark skal sætte sig for den grønne omstilling, til det mere specifikke niveau om, hvordan støtte til vedvarende energi skal udmåles.

I foråret fremlagde Energikommisionen sine overordnede linjer for dansk energipolitik. Klimarådet er et godt stykke hen ad vejen enige med Energikommisionen, men har følt anledning til at give konkrete anbefalinger til de politiske beslutningstagere. De fremlagte pointer på dagens pressemøde omfatatter blandt andet hvilken type mål man bør sætte sig, hvor ambitiøse målene bør være samt hvilken støtteordning man bør have. 

I Klimarådet anbefaler man at et bredt flertal i Folketinget fastsætter et nationalt klimamål for 2030. Et mål som enten kan formuleres som et mål for reduktion af drivhusgasudledningen eller som et mål for andelen af vedvarende energi i energiforbruget. Hertil bør der udarbejdes nationale klimastrategier for vigtige sektorer som transport, bygninger, landbrug og affald med konkrete kvalitative pejlemærker for, hvor langt den grønne omstilling inden for sektoren skal være nået i 2030.

I forhold til målet som Danmark bør sætte sig i forhold til vedvarende energis andel i energiforbruget i 2030 anbefaler Klimarådet at en kommende energiaftale bør indeholde et mål på 55 procent vedvarende energi i 2030. I den henseende bør en energiaftale ifølge Klimarådet ligeledes indeholde stabile og fremtidssikrede støtteordninger til vedvarende energi, da man skønner at der formentlig vil være behov for støtte et godt stykke ind i det næste årti. 

I hvilket omfang Danmark skal benytte teknologineutrale udbud anbefaler Klimarådet desuden at man lader landvind og sol konkurrere om støtte i fælles udbud.

Kilde: Klimarådet

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.