Energibesparelser SKRIV UD

Midlertidigt stop for indberetning af besparelser ved hulmursisolering

af: Kasper Elton Jensen, 16-03-2017
Foto: Colourbox

Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V), har i dag valgt at indføre et midlertidigt stop for indberetning af besparelser ved hulmursisolering.

Det sker efter, at Energistyrelsen som led i tilsynet med Energiselskabernes Energispareindsats har foretaget en særkontrol af sager vedrørende hulmursisolering. Særkontrollen viste ifølge et notat fra Energistyrelsen, at der er mange fejl både i forhold til de formelle krav til dokumentationen såvel som fejl, der kan relateres til den håndværksmæssige kvalitet og ikke direkte til energispareaftalens retningslinjer. Som konsekvens af særkontrollen har Energistyrelsen valgt at indføre et tre måneder langt stop for energisparesager, der omfatter standardværdierne Ydervæg 3, 4, 11 og 13, samt specifikt opgjorte sager om isolering af hulmur ved indblæsning.
Energistyrelsen oplyser at stoppet er nødvendigt for at give muligheden, for at der kan overvejes, hvordan området mest hensigtsmæssigt kan håndteres fremadrettet.

I notatet fremgår det ligeledes, at sager, hvor der allerede er indgået aftale med en slutbruger om overdragelse af besparelse (evt. mod et økonomisk tilskud) stadig kan realiseres og indberettes. For disse sager skal energiselskaberne være særligt opmærksomme på at kontrollere, om besparelserne og dokumentationen herfor lever op til kravene i den energispareaftale, der var gældende på den dato aftalen med slutbrugeren blev indgået.

Stoppet gælder fra og med d. 22. marts 2017 og tre måneder frem.

Du kan læse hele Energistyrelsens notat om særkontrol af husmurisolering her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.