Forsyning og VE SKRIV UD

Ny analyse anbefaler ny lovgivning på solcelleområdet

af: Ulrik Blaabjerg, 27-09-2017
Foto: Colourbox

En ny analyse fra Aalborg Universitet anbefaler at der kigges på lovgivningen omkring solceller. Der bør således sættes mere fokus på solceller da de har en vigtig rolle i omstillingen til et fossilfrit energisystem. 

Danmark har en ambition om et fossilfrit energisystem i 2050, hvor især vindenergi og biomasse vil udgøre rygraden. En ny rapport fra Aalborg Universitet fastslår dog, at der er behov for, at solcellerne kommer mere i fokus. For at markedet omkring solceller kan blive styrket kræver det dog, at der ændres på flere års ustabil politik og skiftende regler ifølge analysen der samtidig giver konkrete anbefalinger i forhold til udbygning af solcelleanlæg, herunder at der opsættes solceller således at den samlede kapacitet kommer op på 5.000 MW – svarende til cirka en femdobling i forhold til i dag. 

Brian Vad Mathiesen, der er professor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet og har været med til at lave analysen forklarer om baggrunden for analysen samt dens anbefalinger: "”Fremtidens energisystem vil være et komplekst samspil mellem forskellige teknologier inden for energibesparelser, energieffektivisering, energilagring og fossilfri energiproduktion, der tilsammen sikrer et robust, smart og effektivt system. Solceller kommer derfor i fremtiden til at have en vigtig rolle som et væsentligt supplement til især vind og biomasse".

Han fastslår dog samtidig at det kræver politisk vilje til at sætte solceller højere op på dagsordenen: ”De seneste års stop-and-go-politik har sat en effektiv stopper for udbygningen af solcelleanlæg i Danmark. Det kan betyde, at omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 bliver dyrere – og at vores forbrug af fossile brændsler og biomasse bliver højere og strækker sig længere end nødvendigt. Derfor skal vi allerede nu sætte gang i udbygningen af solceller – og det kræver frem for alt ny lovgivning på området.”  

Analysen fra Aalborg Universitet giver fem anbefalinger til, hvordan Danmark kan komme videre fra det politiske vadested og i stedet tage del i den globale udvikling, der sker på området i disse år. Vejen dertil går gennem langsigtet planlægning og udvikling frem mod 2050. Analysen peger på, at der bør bygges solcelleanlæg på tage fremfor marker. Mulighederne for at sætte solceller på Danmarks tage er store og tagene kan bære langt over den nødvendige kapacitet. Det anbefales derfor, at der fremover bygges tagbaserede solcelleanlæg således at den samlede solcellekapacitet kommer op på 5.000 MW. Flere solceller på tagene vil desuden give bykommuner en mulighed for at engagere sig i omstillingen af energisystemet, da der er størst potentiale for tagbaserede solcelleanlæg i tæt bebyggede områder.

De øvrige anbefalinger handler om en forenkling af administration og lovgivning på området, for at gøre det nemmere at bygge solceller. I rapporten anbefales det blandt andet, at den såkaldte nettomålerordning skiftes ud. Ifølge analysen skaber den nuværende ordning et incitament til at installere husstandsbatterier, fordi det ikke kan betale sig for en solcelleejer at producere mere strøm end til eget forbrug. Det kan forbedre økonomien for den enkelte solcelleejer, men analysen viser, at husstandsbatterier gør det samlede energisystem dyrere, ligesom det kan forhøje CO2-udledningen og øge forbrug af kul eller biomasse unødigt. 

I stedet foreslår rapporten, at al solcelleproduceret strøm sendes på elnettet uden mulighed for eget forbrug uden om måleren, og at strømmen afregnes enten efter en fast afregningspris eller et fast pristillæg. Produktion og forbrug af el bliver dermed afkoblet fra hinanden, så det ikke længere er den enkelte solcelleejers egetforbrug, der afgør størrelsen på et solcelleanlæg. En ny ordning kan sammen med Aalborg Universitets øvrige anbefalinger være med til at løse stop-and-go problematikken, der har været skadelig for udviklingen af solcellemarkedet i Danmark, fremgår det af analysen. 

Kilde: Gate21

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.