Energibesparelser SKRIV UD

Ny EUDP-strategi skal sende Danmark i front inden for energiteknologi

af: Kasper Elton Jensen, 27-01-2017
Foto: Colourbox

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), offentliggjorde i går en ny strategi for 2017-19, som skal danne grundlag for nye støtteværdige projekter, der kan positionere Danmark i front på det globale marked for energiteknologi. Samtidig åbnes der op for ansøgninger om tilskud til nye projekter i 2017.

Den seneste evaluering af EUDP fra 2015 viser, at programmet bidrager til at skabe omsætning, eksport og arbejdspladser i danske virksomheder og fremmer videndeling. Med den nye strategi skærper EUDP sit fokus yderligere på at skabe konkrete og målbare effekter af de støttede projekter både kommercielt og inden for generering af ny viden.

Strategien skal bidrage til at opnå energipolitiske mål om sikker forsyning med ren energi og uafhængighed af fossile brændsler. Samtidig udgør udviklingen i Europa og globalt med bl.a. EU Kommissionens nye Vinterpakke og implementeringen af klimaaftalen fra Paris det helt rigtige afsæt for, at vækstpotentialerne for de danske virksomheder i energibranchen kan forstærkes og udnyttes yderligere.

De danske styrkepositioner går på en række teknologiområder hånd i hånd med den stærkt stigende efterspørgsel efter ny energiteknologi, og med det udgangspunkt bliver det et vigtigt pejlemærke for programmet, at EUDP er med til at sikre, at Danmark positionerer sig i front i kapløbet om det fremtidige globale marked.

”EUDP har et markedsnært sigte, og set i det lys støtter vi netop projekter, hvor der er et særligt godt match mellem den energiteknologiske løsning og det kommercielle potentiale på det globale marked. For at forløse potentialet fuldt ud kræver det, at de teknologier og virksomheder, som vi støtter, har de helt rigtige ingredienser. Med den nye strategi skal vi blive endnu bedre til at spotte disse projekter, når vi yder støtte, og den tjener samtidig som rettesnor for ansøgerne”, siger Thea Larsen, bestyrelsesformand i EUDP i en pressemeddelelse.

Fakta om den nye strategi

Strategien dækker perioden 2017-19 med øget fokus på:

  • Større, globalt perspektiv og kommercialiseringspotentiale
  • Virksomhedseffekter - jobs, omsætning, eksport, vækst
  • Fornyede vurderingskriterier for valg af støtteværdige projekter
  • Konkrete effektmål
  • Profilering af EUDP som program
  • Internationalt samarbejde

Du kan læse hele strategien her, og derudover kan du d. 8. februar komme med til EUDPs informationsmøde om den nye strategi, som du kan læse mere om her.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.