Forsyning og VE SKRIV UD

Nye datacentre og flere elbiler vil i fremtiden køre på grøn strøm - eller vil de?

af: Mikkel Nielsen, 27-11-2017
Foto: Colourbox

Nye datacentre og flere elbiler vil betyde mere kul og højere CO2-udslip, men det vil være over kort tid, da ændringer i markedet vil sørge for, at det øgede elforbrug vil dækkes af ekstra vedvarende energi. Sådan forudsiger ny rapport fra Dansk Energi. Men Klimarådet og Cepos forholder sig kritisk.

Nye beregninger fra Dansk Energis VE-Outlook viser, at det øgede elforbrug, som nye datacentre og flere elbiler medføre, allerede i 2025 vil blive dækket af sol- og vindenergi, som følge af markedets udvikling og krav. ”Elproduktion fra kul er på vej ud. Der vil fortsat blive investeret lidt i gas til at dække spidsbelastninger, men øget elforbrug vil om få år altovervejende blive dækket af et markedsincitament til at sætte flere solceller og vindmøller op.” siger afdelingschef i Dansk Energi, Stine Leth Rasmussen til Altinget.

Hun mener samtidig at vi i Danmark bør gribe chancen, og høste de fordele der er ved at investere i nye datacentre, da det øgede CO2-udslip som de nye datacentre og elbiler medfører, kun vil belaste miljøet på den korte bane.

Vi regner med flere datacentre i Europa, fordi behovet for de tjenester er stødt stigende. Det hører til økonomisk vækst. Når vi så ved, at det kun er på kort sigt, at nye datacentre vil føre til mere fossil strøm, skal vi så ikke gribe chancen for at høste de fordele, de også giver?” lyder det fra Stine.

Læs mere om datacentre og grøn energi i Novembermagasinets leder her

Mindre entusiastisk er Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, der ikke mener at man kan se bort fra det ekstraforbrug af fossil naturgas det giver. ”Man kan selvfølgelig spørge, om datacentre i Danmark er et problem, hvis de ellers bare bliver placeret et andet sted i Europa. Det er måske ikke et klimaproblem, men Klimarådet har problematiseret, at datacentrene ikke kommer til at betale for den meromkostning til grøn strøm via VE-støtten, som deres elforbrug påfører danskerne, nu hvor VE-støtten skal finansierers over finansloven. Man kan spørge, om den gevinst ved at tiltrække datacentrene kan opveje den omkostning.” siger Peter.

Hos den borgerlige tænketank Cepos kalder man analysen ”interessant og sober”. Men selvom Dansk Energis fremskrivning ifølge Cepos ikke er urealistisk, indeholder den en del usikkerhed, fortæller analysechef i Cepos, Otto Brøns-Petersen til Altinget.

Vi har set et fald i prisen på VE-el, ikke mindst sol, men spørgsmålet er, om der er tale om et vedvarende prisfald eller et niveauskifte. Samtidig er det ikke kun vigtigt, som analysen pointerer, hvad det koster at producere en kWh,” siger han og tilføjer:

Kapacitetsomkostningerne i elnettet og udviklingen i lagringsomkostninger bliver i stigende grad afgørende ved øget VE-anvendelse. Endelig er der omkostningerne ved at anvende el på nye områder som for eksempel transport. Man kan altså ikke nøjes med at se på prisen på en solcelle eller vindmølle i sig selv.

Kilde: Altinget

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.