Energibesparelser SKRIV UD

Nyt kollegie i Sønderjylland bygges i 2020-energistandard

af: Kasper Elton Jensen, 06-01-2017
Foto: Colourbox

I december 2016 blev byggeriet til det nye Alssundkollegiet i Sønderjylland påbegyndt ved Byens Havn. Kollegiet bliver det første byggeri i Sønderjylland, der opføres i 2020-energistandard og med en DGNB certificering.

Byggeriet af det nye Alssundkollegiet kommer til at kunne husere 165 studerende fordelt på 150 lejligheder, og bliver opført blandt andet ud fra feedback fra de studerende, der efterspurgte en bynær placering, tæt på uddannelsesinstitutioner samt eget køkken og sociale fællesskabselementer.

Derudover har Kollegiernes kontor, som er bygherre på projektet, fremtidssikret byggeriet ved at kollegiet bliver det første byggeri i Sønderjylland, der bliver opført i 2020-energistandard, der samtidig giver byggeriet en høj energiklasse. 2020-standarden betyder nemlig at energiforbruget bliver det halve af energiforbruget i bygninger, som er opført efter den gældende standard (BR2015).

Kravet til 2020-standarden er, at energiforbruget ikke må overstige 20 kWh/m2/år, og dette tal indebærer forbruget til både opvarmning, varmt vand, ventilation og køling, men ikke energiforbruget til hverken hvidevarer eller lys i bygningerne. Derudover indeholder 2020-byggerier en optimal isoleret klimaskærm i både tag, ydervægge, terrændæk, fundament, vinduer og døre.

Det er dog ikke kun 2020-energistandarden som Alssundkollegiet lever op til. Byggeriet er nemlig også blevet tildelt en sølvcertificering efter DGNB bæredygtigheds-standarden.

DGNB måler blandt andet livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. Miljø, økonomi og sociale forhold bliver vægtet lige meget i certificeringen. Dertil kommer en analyse af den procesmæssige og den tekniske kvalitet.

"Det har været vigtigt for os, at det man kunne kalde et bæredygtigt socialt liv bliver understøttet af det nye kollegiebyggeri, og det er vores klare opfattelse, at det valgte forslag har løst denne opgave på en fantastisk flot måde", sagde formanden for Kollegiernes kontor, Bent Bräuner ved byggeriets første spadestik.

Prisen på byggeriet er 140 mio. kr., 88 pct. finansieres af realkreditlån, 10 pct. vha. en kommunal lånegaranti og 2 pct. gennem beboerindskud. 

Kilde: Sønderborg Kommune

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.