Energibesparelser SKRIV UD

Optimerede energidata til statslige institutioner

af: Kasper Elton Jensen, 28-06-2017
Foto: HOFOR

Bygningsstyrelsen vil fremover kunne levere langt hurtigere og mere præcise data for forbrug af el, vand og varme til ministerier, domstole og politiet i hele landet.

Bygningsstyrelsen er ved at implementere et nyt it- og datasystem, som giver mulighed for at tilbyde de statslige kunder en bedre service. Et nyt energidatamodul i it-systemet er et af de første områder, hvor bl.a. ministerier, styrelser og andre statslige institutioner som domstole og politistationer får glæde af en ny digital service fra Bygningsstyrelsen.

Det nye system betyder, at Bygningsstyrelsen fremover kan tilbyde bedre og mere valide data. Allerede dagen efter at et forbrug har fundet sted, kan de fleste statslige institutioner i statsejendomme i hele landet følge deres el-, vand- og varmeforbrug time for time.

Den enkelte institution kan både se data for sit samlede forbrug på tværs af lejemål, bygninger og enkeltinstitutioner, ligesom de også kan se data om det detaljerede forbrug i den enkelte bygning (eller dele af en bygning, hvis der er flere brugere af bygningen). Hvis det ønskes, kan forbruget følges for hver eneste måler inden for f.eks. et ministerområde eller for alle politistationer i hele Danmark.

Bygningsstyrelsen ser mange muligheder for at kunne bruge 'big data' på bl.a. energiområdet. De statslige institutioner får bl.a. fremover en unik mulighed for at kunne sammenligne sit energiforbrug med andre og for at holde øje med utilsigtede og unødige energiforbrug. Alle vil også kunne se effekten af en indsats for at spare på energien allerede dagen efter, at et konkret tiltag er sat i gang. Det giver mulighed for at vurdere, om effekten er som forventet, eller om der eventuelt skal gøres mere for at sænke energiforbruget.

Bygningsstyrelsens data hentes direkte fra forsyningsselskaberne. Det sikrer en klar sammenhæng til det forbrug, som institutionerne afregnes for. Bygningsstyrelsen har kontorejendomme i hele landet og samarbejder med i alt 45 forsyningsselskaber om levering af datafiler på varmeområdet. For elforbruget hentes data fra et landsdækkende fælles datasystem, datahubben under Energinet. Fjernaflæste vandmålere er endnu ikke så udbredte, så her henter Bygningsstyrelsen enten data fra egne dataloggere eller ved en manuel indtastning af forbruget.

I en pressemeddelelse oplyser Bygningsstyrelsen, at de arbejder aktivt for, at alle forbrugsdata måles digitalt og logges automatisk. Aktuelt får de data for 95 pct. af elforbruget, 65 pct. af varmeforbruget og 35 pct. af vandforbruget fra forsyningsselskaberne. Det øvrige forbrug hentes fra såkaldte dataloggere, som Bygningsstyrelsen selv har monteret.

I København kommer alle data fra forsyningsselskabet HOFOR og Energinet. Vandforbruget har en detaljeringsgrad på ned til 10 liter i timen, så utilsigtet vandforbrug uden for almindelig kontortid kan stoppes via en alarm. Bygningsstyrelsen modtager samtidig dagligt graddage fra DMI, så varmeforbruget med det samme kan gøres sammenligneligt uanset vejret.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.