Nyt fra Energiforum Danmark SKRIV UD

På vej til kernen

af: Ulrik Blaabjerg, 28-11-2017
Foto: Colourbox

Energiforum Danmark arbejder konstant på at gøre foreningens fokus skarpere i forhold til vores medlemmer. Det har blandt andet resulteret i en redefinering af foreningens vision og berettigelse. Vi har spurgt medlemmer af visionsudvalget, om baggrunden for den nye vision og hvordan de blandt andet opfatter foreningens berettigelse.

For Flemming Kehr, stifter af cphdialogue, er der specifikt tre årsager til at man har nyfortolket foreningens vision: ”For det første vil vi gerne ind til kernen og skabe større værdi for vores medlemmer på deres præmisser. For det andet vil vi gerne fremstå endnu mere attraktive og skarpe over for potentielle nye medlemmer og andre eksterne interessenter. Og for det tredje vil vi positionere Energiforum Danmark skarpere som den unikke videns- og netværksbaserede forening den er. Som vi skriver i vision og berettigelse skal vi være dem, ”der fremmer nytænkning og helhedstænkning, når det gælder om at sikre, at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens fossilfrie samfund”.

For Martin Dam Wied, programleder i Gate21, handlede det især om at fremme eller tydeliggøre at foreningen bygger på et netværk på tværs af brancher og roller i byggebranchen. Samtidig skulle det tydeliggøres at visionen om at nedsætte energiforbruget primært er knyttet til bygninger, som mange af foreningens medlemmer beskæftiger sig med. Den opdaterede vision skal derfor ses som en måde at redefinerer hvad det er for en bold vi går efter, forklarer Martin.

For Erik Brown Frandsen, civilingeniør, handlede det om at få opdateret foreningens vision da den gamle byggede for meget på besparelser og for lidt på udvikling: ”Med den nye vision handler det derfor især om at få fokus på energiforbrug og energiudnyttelse i bygninger”, forklarer Erik.

Adspurgt til de vigtigste fund i processen med den nye vision forklarer Flemming at det har handlet om at finde tilbage til kernen. Foreningens fokus skal være centreret om bygninger og på hvordan man sikrer en intelligent energiudnyttelse i bygninger samtidig med at der skabes rum til trivsel. Derfor skal fokussen forstærkes på at det er bygningerne, der er kernen i fremtidens helhedstænkte energisystem: ”Vi skal have 100% fokus på at sikre, at vidensdelingen til- og mellem medlemmerne, skal have et indhold, som de direkte kan overføre og bruge i deres daglige arbejde og opgaveløsning i deres individuelle jobfunktioner og organisationer”, forklarer Flemming.

For Erik har det vigtigste fund i processen været, at få fremhævet vigtigheden i at få styrket energiudnyttelsen i bygninger.

Ifølge Martin ligger foreningens berettigelse i at foreningens medlemmer på trods af forskellighed i jobbaggrund og funktioner også har en del lighedspunkter: ”Vi skal skabe viden og hjælpe vores medlemmer med at give viden og kunne gøre tingene nemmere, og nå i mål, og dermed være med til at fremme den grønne omstilling”. Det handler derfor for Martin om at foreningen er fokuseret på de kompetencer og forskelligheder der er i foreningen og blandt dens medlemmer, som er foreningens styrke og berettigelse. Noget som især kommer til udtryk på foreningens årsmøder hvor over 300 deltager på tværs af baggrund og kompetencer.

For Flemming bygger foreningens berettigelse på at være bedst til at facilitere højt kvalificeret vidensdeling og networking mellem personer i hele byggeriets værdikæde: ”I praksis skal vi skabe det rigtige forum for en aktiv formidling og debat, der skaber sammenhæng mellem rammer, teori og praksis under hensyntagen til bygningens livscyklus og den sammenhæng, bygningen indgår i”, fortæller Flemming og uddyber: ”Det betyder, at vi gennem faglige aktiviteter, medlemsinddragelse, strategiske alliancer og målrettet kommunikation udfordrer vanetænkningen og afsøger nye tendenser og muligheder, og dermed får bedre løsninger.”

For Martin handler det især om at foreningen fremover skal blive skarpere på at orienterer sig imod sine medlemmer: ”Vi skal holde fokus på hvad de går og roder med og har af udfordringer og dermed hele tiden have fingeren i jorden. Samtidig skal vi være skarpere på at skabe en bredere inddragelse af vores medlemmer, så vi sikrer os at vi får et engagement ude i lokalforeningerne. Altså at være skarpere på, at vi også bliver mere synlige aktive”.

Det er et synspunkt som Erik erklærer sig enig i: ”Vi skal minde hinanden om hvorfor vi er sammen og har det interessefællesskab vi har i Energiforum Danmark. Og så skal vi blive ved med at inspirere hinanden og omverdenen ved at vidensdele og netværke”, forklarer han.

For Flemming handler det om at foreningen fremover bliver skarpere på at indtænke hver af de 4 medlemsgrupper (Byg- og driftsherrer, Rådgivere, Leverandører/entreprenører, Forskning/uddannelse), når der planlægges medlemsaktiviteter: ”Vi skal have et klart øje for de 4 medlemsgruppers særlige behov. Men vi skal også hele tiden sikre, at vi faciliterer en vidensdeling på tværs af målgrupperne – og dermed værdikæden – således at vi netop aktivt kan bidrage til, at siloerne nedbrydes og nytænkning i et helhedsperspektiv opprioriteres”, lyder det fra Flemming der samtidig pointerer at foreningen skal være endnu bedre til at fortælle alle, både medlemmer, potentielle medlemmer og andre interessenter, hvor meget foreningen kan og hvor attraktiv en netærks- og vidensforening man er.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.