Forsyning og VE SKRIV UD

PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 er fastlagt

PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 er fastlagt

af: Ulrik Blaabjerg, 15-12-2017
Foto: Colourbox

PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 er fastsat til 14,9 øre per kWh, hvilket er 2 øre/kWh lavere end i 4. kvartal 2017. Det beretter Energistyrelsen i en pressemeddelelse. 

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 264 kr./MWh (26,4 øre/kWh) i Østdanmark op på 248 kr./MWh (24,8 øre/kWh) i Vestdanmark og priserne er dermed højere end i de forudgående måneder. De højere forwardpriser er med til at holde tariffen nede, idet høje elpriser medfører lavere tilskud til havvind og grundbeløbsværker.

Med PSO-aftalen blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022. Som resultat heraf er der blevet overført yderligere 0,5 mia.kr. fra PSO-tariffen til finansloven i forhold til 2017, som bidrager til en lavere PSO-tarif i alle årets kvartaler.

Den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 skønnes at blive 13,2 øre pr. kWh mod 15,5 øre pr. kWh i 2017.

Høj vindproduktion, som kendetegner vintermånederne, påvirker tariffen i opadgående retning, og tarifferne er derfor typisk højere i 1. og 4. kvartal end i den øvrige del af året. Det er baggrunden for, at tariffen i 1. kvartal 2018 er højere end det foreløbige skøn over den gennemsnitlige tarif for hele 2018.

Kilde: Energistyrelsen

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.