Forsyning og VE SKRIV UD

PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 er fastlagt

PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 er fastlagt

af: Ulrik Blaabjerg, 15-12-2017
Foto: Colourbox

PSO-tariffen for 1. kvartal 2018 er fastsat til 14,9 øre per kWh, hvilket er 2 øre/kWh lavere end i 4. kvartal 2017. Det beretter Energistyrelsen i en pressemeddelelse. 

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 264 kr./MWh (26,4 øre/kWh) i Østdanmark op på 248 kr./MWh (24,8 øre/kWh) i Vestdanmark og priserne er dermed højere end i de forudgående måneder. De højere forwardpriser er med til at holde tariffen nede, idet høje elpriser medfører lavere tilskud til havvind og grundbeløbsværker.

Med PSO-aftalen blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022. Som resultat heraf er der blevet overført yderligere 0,5 mia.kr. fra PSO-tariffen til finansloven i forhold til 2017, som bidrager til en lavere PSO-tarif i alle årets kvartaler.

Den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 skønnes at blive 13,2 øre pr. kWh mod 15,5 øre pr. kWh i 2017.

Høj vindproduktion, som kendetegner vintermånederne, påvirker tariffen i opadgående retning, og tarifferne er derfor typisk højere i 1. og 4. kvartal end i den øvrige del af året. Det er baggrunden for, at tariffen i 1. kvartal 2018 er højere end det foreløbige skøn over den gennemsnitlige tarif for hele 2018.

Kilde: Energistyrelsen

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.

Energiwiki.dk

Danmarks største online videnbank om rationelle energibesparelser. Du finder råd, vejledninger og dokumenterede løsninger inden for planlægning, implementering, drift og modificering
Mere »