Inspiration SKRIV UD

Rådgiverportal giver bedre CTS-anlæg

af: Kasper Elton Jensen, 13-06-2017
Foto: Trend Control Systems

Slut med mangelfulde og ufuldstændige projektbeskrivelser. Ny rådgiverportal gør det muligt at eliminere fejl og mangler ved CTS-anlæg allerede i planlægningen og projekteringen.

CTS-Rådgiverforum, der faciliteres og drives af Trend Control Systems, er et direkte resultat af CTS-Konferencen 2016 og den første online portal af sin art i Danmark. CTS-Rådgiverforum gik officielt i luften i maj 2017 og har på kort tid fået et stort antal faste brugere blandt rådgiverne.

CTS-Rådgiverforum er en gratis online værktøjskasse for alle, der arbejder professionelt med planlægning og projektering af CTS-anlæg i såvel nybyggeri som ved renoveringsprojekter. Formålet med CTS-Rådgiverforum er, at det skal være enklere at planlægge og projektere helhedstænkte CTS-anlæg, der virker efter hensigten fra dag ét.

På CTS-Rådgiverforum kan brugerne bl.a. anvende et søge- og redigerbart BIPS paradigme med Trends generelle kommentarer. Brugeren kan nemt og hurtigt tilpasse BIPS paradigmet, så det bliver optimeret til det specifikke projekt. Redigeringer kan foretages online, og bagefter kan den redigerede tekst downloades i word-format, så det kan implementeres i projekteringsgrundlaget eller udbudsmaterialet.

Ud over BIPS paradigmet har brugerne mulighed for at søge i og downloade funktionsbeskrivelser for en lang række tekniske anlæg. Funktionsbeskrivelserne kan naturligvis også downloades i word-format, så brugeren nemt kan arbejde med dem og indarbejde dem i sit eget projektmateriale.

Endeligt indeholder CTS-Rådgiverforum også følgende:

  • En komplet oversigt over regler for udbud
  • Trends populære CTS-Guide med tips og idéer
  • Trend Kvalitetsvejledning
  • ID koder til komponenter og indikering af anlægstype
  • Trend 963 standardbilleder og ID koder
  • Links til relevante instruktionsvideoer mv.
  • En 75 punkt tjekliste for planlægning og projektering af CTS-anlæg

 

Opråb til branchen: Tænk i helheder
Den nye rådgiverportal fungerer ligeledes som et opråb til energi- og byggebranchen, hvor der i for mange år har været et ensidigt fokus på passive energibesparelsesforanstaltninger i forbindelse med konstruktionsdelen af byggerierne. Det mener Michael Rosleff, der er E&ES Partner Channel Sales Leader Nordics.

”Hvis vi fremover skal realisere det fulde besparelsespotentiale for energiforbruget i bygningsmassen, er det imidlertid helt nødvendigt, at der sættes endnu større fokus på at planlægge, projektere, udføre og drifte de bygningstekniske installationer optimalt ud fra et helhedsperspektiv,” fortæller Michael Rosleff.

Trend har i flere år spillet en central rolle i forhold til at få bygningstekniske installationer og CTS på dagsordenen i byggebranchen. Gennem konferencer, netværk, udvalg og målrettede uddannelsesprogrammer har de forsøgt at opfordre hele branchen til at praktisere en åben vidensdeling og erfaringsudveksling, så branchen i fællesskab formår at sikre, at bygherrerne og samfundet kan høste de fulde effekter af milliardinvesteringerne i avanceret bygningsautomatik.

”For et par år siden lancerede vi CTS-Forum – en online vidensportal for slutbrugere. Vi har udarbejdet branchens første CTS-guide for driftspersonale, der er uddelt i mere end 2.000 eksemplarer. Og nu stiller vi med CTS-Rådgiverforum en lang række vigtige værktøjer gratis til rådighed for rådgiverne, så vi kan være med til at sikre, at fejl og mangler i planlægning, projektering og udbud minimeres,” forklarer Michael Rosleff.

Produkt- og platformneutral portal
På CTS-Rådgiverforum markedsføres ikke aktivt specifikke produkter og fabrikater. CTS-Rådgiverforum er et produkt- og platformneutralt forum, der ene og alene har til formål at gøre det nemmere for branchen at planlægge og projektere CTS-anlæg, som virker efter hensigten og lever op til bygherres krav og forventninger. 

Rådgivere og andre, der projekterer CTS-anlæg kan tilmelde sig CTS-Rådgiverforum på www.cts-rådgiverforum.dk.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.