Inspiration SKRIV UD

Sådan får vi det byggeri vi ønsker - en sommerrejse i byggeriets værdikæde

af: Ulrik Blaabjerg, 22-08-2017
Foto: Colourbox

I Energiforum Danmark bringer vi henover sensommeren en artikelserie, der sætter fokus på problemerne med at få det byggeri vi ønsker os, set fra forskellige perspektiver i værdikæden i et byggeprojekt. I denne anden udgave er det Jesper Telcs (bygherre) der kommer med sit syn på muligheder og udfordringer. 

I SIDSTE ENDE HANDLER DET ALTID OM BRUGEN AF BOLIGEN

’’Uanset hvor meget vi arbejder for at skabe de perfekte fysiske rammer til optimal energiudnyttelse, handler det altid i sidste ende om brugen af boligen. Derfor skal vi have mennesket – brugeren med hele vejen’’

Jesper Telcs, Energi og miljøchef i Boligkontoret Danmark

1) Hvad mener du som bygherre, at der skal til, for at vi kan realisere et mål om, at der i Danmark udvikles og opføres bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel?

Vi skal først og fremmest bryde vanetænkningen og gøre op med gamle vaner i byggerierne. Det gælder både hos kommunerne og hos bygherre og andre interessenter. Hvorfor bygger vi stort set pr. automatik altid med fjernvarme eller gas?

Tænk hvis vi allerede tidligt i enhver byggeproces som standard undersøgte muligheden for alternative ressourceleverancer, herunder etablering af jordvarme, solvarme og varmepumper, fremfor blot at koble det på kommunens eksisterende fjernvarme. Det kan lade sig gøre, hvis du arbejder i specifikke løsninger skræddersyet til den lokale boligafdeling, og er ikke nødvendigvis dyrere. Men det kræver, at også energiselskaber, kommuner og staten tør åbne op for alternativer i forhold til fjernvarme.

2) Hvordan får vi gjort op med traditioner og vaner, der begrænser nytænkningen og helhedstankegangen?

Vi er nødt til at tænke energiledelse ind fra starten af ethvert byggeri. Et ledelsesfokus, der sikrer systematik, kvalitet og fremdrift i forhold til at optimere og reducere byggeriets energiforbrug. Det er vi som bygherre slet ikke gode nok til i dag. Og skal vi være helt ærlige, så bliver vi det nok ej heller uden en skærpelse af de nuværende energimæssige lovkrav indenfor byggeri.

Et påtvunget lovsat krav om energiledelse i ethvert byggeprojekt ville tvinge byggeriets parter til at indarbejde muligheder for fossilfri forsyningskilder. Derudover handler det om at sprede viden. I Boligkontoret Danmark holder vi oplæg og klæder vores bygherre-bestyrelser på i forhold til viden om det bæredygtige byggeri. Men det hjælper ikke meget, hvis ikke de professionelle parter i byggesagerne også tænker i bæredygtige løsninger.

3) Hvordan skaber vi nye samarbejder på tværs af værdikæden og med inddragelse af andre branchers erfaringer og viden?

Som bygherre kan vi sagtens stille større krav til leverandørerne om at tage mere ansvar i leveringen af bæredygtige løsninger til vores byggerier. Eksempelvis at leverandøren af varme ikke blot leverer varmecentralen, men også er ansvarlig for varmen i de enkelte boliger til slut i værdikæden – herunder også varmemålingen. Det ville gøre, at pågældende automatisk kommer til at tænke mere helhedsorienteret og vigtigst af alt – tænker slutbrugeren ind fra starten af.

4) Hvordan sikrer vi, at nye, teknologier til intelligent energiudnyttelse hurtigere vinder indpas og finder anvendelse i byggeriet?

Hurtig indpas kræver lovændring, så vi som bygherre bliver tvunget til at indføre intelligent energistyring og dermed -udnyttelse i boligerne og boligområderne. Ved at automatisere overvågningen af forbruget i boligerne kan vi langt bedre tilpasse energiforbruget til den enkelte og gribe ind ved udsving. Det vil optimere ressourceforbruget og kunne vise gevinsten prompte ved energibesparende investeringer. Og det har vi som bygherre i den grad brug for.

Ligesom vi tror på, at skærpet lovgivning kan føre til mere energiledelse af byggeprojekter, tror vi også på at gå lovgivningens tvungne vej, når det gælder anvendelse af de nyeste teknologier i det bæredygtige byggeri. Ellers går vi hver især og regner med, at enten bygherre, rådgiver, entreprenør, forsyningsselskabet, kommunen eller andre har afdækket udbuddet af hvilke intelligente løsninger, der kunne være relevante. Og så ender alle med at gøre, som de plejer.

5) Og sidst, men ikke mindst, hvad kan dit led i værdikæden i særlig grad bidrage med – og evt. gøre anderledes – så vi når målet?

Vi er som bygherre sidste led i byggekæden inden levering til brugerne – vores beboere, der skal bo i boligerne. Og vi er samtidig beboernes repræsentanter. Derfor er vi meget opmærksomme på at inddrage beboerne og klæde dem på til at bo i boliger med intelligent energiudnyttelse, for deres adfærd er en mindst ligeså vigtigt parameter for at kunne skab rum til trivsel i den bæredygtige bolig. Intelligent teknologi er ikke alt. Samspillet med beboerne er derimod altafgørende.

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.