Inspiration SKRIV UD

Sådan får vi det byggeri vi ønsker - en sommerrejse i byggeriets værdikæde

af: Ulrik Blaabjerg, 15-08-2017
Foto: Colourbox

I Energiforum Danmark bringer vi henover sensommeren en artikelserie, der sætter fokus på problemerne med at få det byggeri vi ønsker os, set fra forskellige perspektiver i værdikæden i et byggeprojekt. I denne første udgave er det Peter Hedegaard fra Saint-Gobain (leverandør) der kommer med sit syn på muligheder og udfordringer. 

I Energiforum Danmark arbejder vi for, at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund. Det er dermed artikelseriens fokus som vi bringer henover den kommende tid. 

Vi har bedt en række repræsentanter fra forskellige dele af byggeriets værdikæde komme med deres svar på en række spørgsmål:

1. Hvad mener du, at der skal til, for at vi kan realisere et mål om, at der i Danmark udvikles og opføres bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel?

2. Hvordan får vi gjort op med traditioner og vaner, der begrænser nytænkningen og helhedstankegangen?

3. Hvordan skaber vi nye samarbejder på tværs af værdikæden og med inddragelse af andre branchers erfaringer og viden?

4. Hvordan sikrer vi, at nye, teknologier til intelligent energiudnyttelse hurtigere vinder indpas og finder anvendelse i byggeriet?

5. Og sidst, men ikke mindst, hvad kan dit led i værdikæden i særlig grad bidrage med – og evt. gøre anderledes – så vi når målet?

I denne artikel er det Peter Hedegaard fra Saint-Gobain som giver sit bud.

 

”Fokus på at få det byggeri vi ønsker”

- Intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel som kerne i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund”

Af: ESCO Manager Peter Hedegård, Saint-Gobain Denmark A/S

Store ord og store tanker omkring trivsel og et helhedstænkt fossilfrit samfund kan med fordel blive syretestet af det virkelige liv på byggepladsen, når planer fra tegnestuen skal blive til virkelighed. Viden og metoder for intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel er til stede, men muligheden for at få det som det endelige resultat af en renovering eller et nybyggeri kræver, at alle byggeriets aktører spiller hinanden stærke og er enige om målet.

Som materialeleverandør til mange fagentreprenører i byggeriet oplever vi ofte, at specielt den tekniske isolatør er en af de sidste aktører på byggepladsen og har ringe kår for at kunne udføre sit arbejde jf. gældende normer for teknisk isolering. Det kniber simpelthen med pladsen til at kunne montere isolering og dermed også med arbejdsmiljøet.

Disse forhold gør det svært at installere isoleringen på en hensigtsmæssig måde, og det har derfor længe været et ønske for os, at kunne indgå i en anden form for samarbejde gennem hele byggeriets værdikæde. Målet må være at kunne aflevere et godt byggeri til bygherre og ikke mindst til de mennesker, der skal bo, leve og arbejde i dem efter ibrugtagning, uden undervejs at nedslide de håndværkere, der udfører arbejdet.

I Saint-Gobain deltager vi aktivt i REBUS, der er et dedikeret samfundspartnerskab, hvor alle led fra byggeriets værdikæde er samlet for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien.

Målet med REBUS er:

1) at bidrage til strategiske organisationsformer og rammevilkår, som sikrer muligheden for langsigtet udvikling, fleksibilitet og optimal logistik i et renoveringsprojekt.
2) Industrielle, tekniske løsninger til facader og installationer.
3) Digitale performance-modeller, der skal bruges til styring og dokumentation af en effektiv renovering, der også sikrer et godt indeklima og en god funktionalitet.

Med en sammenkædning af de mange indsatser blandt aktørerne i byggeriets faser i bl.a. forskningsprojekter som REBUS, i den nye udbudslov (som trådte i kraft 1.01.2016) samt ved hjælp af digitale redskaber forsøger byggeriets aktører at samskabe, for at nå den produktivitetsforbedring i byggeriet, der i mange år har været en naturlov i mange andre industrier. I Saint-Gobain ser vi store muligheder for at bidrage til den proces, der pågår nu og over de kommende år, og ikke mindst til at nå målene;

- At skabe nye rammer for samarbejde mellem byggeriets parter gennem ALLE byggeriets faser
- Nye tekniske løsninger, der giver alle aktører bedre arbejdsvilkår for at udføre deres fagentreprise
- Digitale modeller, der tager højde for arkitektens visioner, ingeniørens beregninger, bygbarheden og byggelogistikken.

Med fokus på ovenstående og en øget dialog, planlægning og digitale redskaber, skal det kunne lykkedes at komme bl.a. pladsproblemet for de tekniske isolatører til livs. Hertil kommer mange andre problematikker, f.eks. undgå at indbygge nye fejl i et renoveringsprojekt og opnå en god beboerdialog og byggelogistik mens renovering pågår.

Hos Saint-Gobain tror vi på, at dette er vejen frem. Og ligeså meget, som vi glæder os over de igangværende projekter, ser vi frem til forhåbentlig at se mange flere initiativer, der kan sikre fremtidens byggeproces.

 

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.