Forsyning og VE SKRIV UD

Stigning i forbruget af vedvarende energi i første kvartal af 2017

af: Kasper Elton Jensen, 17-05-2017
Foto: Colourbox

Det faktiske energiforbrug steg med 0,2 pct. i det første kvartal af 2017 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el faldt energiforbruget med 1,7 pct.

Det faktiske energiforbrug steg i første kvartal 2017 sammenlignet med første kvartal 2016. Stigningen i energiforbruget i de første tre måneder af 2017 dækker over, at forbruget af olie og vedvarende energi steg henholdsvis 2,8 pct. og 14,9 pct. sammenlignet med samme periode året før. Samtidig er forbruget af kul og naturgas i det første kvartal af 2017 faldet med henholdsvis 18,1 pct. og 0,7 pct.

Nettoeksport af el i de første tre måneder af 2017 afløste nettoimport af el i den samme periode i 2016. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, faldt energiforbruget i de første tre måneder af 2017 med 1,7 pct. i forhold til samme periode året før.

Biomasse til kraftvarmeproduktion
Stigningen i forbruget af vedvarende energi skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på de centrale værker og en øget vindkraftproduktion sammenlignet med 1. kvartal 2016.

På de centrale værker anvendes biomasse i overvejende grad til kraftvarme­produktion, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. Der har været en stor stigning i biomasseforbruget de tre første måneder af 2017 både i forhold til 2016, men også i forhold til gennemsnittet af forbruget de seneste fem år. Det skyldes bl.a., at Studstrupværket og Avedøreværket nu er ombygget til at kunne fyre med 100 pct. biomasse.

Forbruget af kul på de centrale værker følger også kraftvarmeproduktionen. Stigningen i biomasseforbruget på de centrale anlæg påvirker derfor også kulforbruget på de centrale anlæg, der i første kvartal 2017 faldt både i forhold til første kvartal 2016 samt i forhold til gennemsnittet af forbruget i de samme perioder de fem forudgående år. Kulforbruget styres dog ikke alene af kraftvarmeproduktionen, men påvirkes også af efterspørgslen på kondensproduktion på det nordeuropæiske elmarked.

Vindkraftproduktionen er afgørende
Øget udbygning med vindkraft har over en årrække ført til øget vindkraftproduktion, men variationer i vindforholdene fra år til år har en markant indflydelse på vindkraftproduktionen.

Vindkraftproduktionen er steget i februar og marts 2017 i forhold til samme måneder året før, hvorimod vindkraftproduktionen i januar 2017 var noget lavere end i 2016 samt i forhold til gennemsnittet af produktionen i januar de seneste 5 år. Samlet set er der dog tale om en stigning i vindkraftproduktionen på 8,9 pct. i første kvartal 2017 i forhold til 1. kvartal 2016.

En stigning i vindkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraft alene bidrager med den producerede el, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.

Vindkraften udgjorde 42,5 pct. af den samlede elforsyning i første kvartal 2017, hvor den i første kvartal 2016 lå på 38,4 pct.

Produktionen af råolie, naturgas og vedvarende energi steg henholdsvis 1,6 pct., 8,4 pct. og 2,4 pct. i 1. kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Samlet steg produktionen af primær energi med 3,5 pct.

Kilde: Energistyrelsen

Del:
Tilbage til liste

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.